39. redna seja IO OKS-ZŠZ

Skladno s Poslovnikom o delu izvršnega odbora OKS-ZŠZ, objavljamo gradivo za 39. redno sejo IO OKS-ZŠZ:
 
  • K 1. točki:
1a_Zapisnik 38. redne seje IO OKS-ZŠZ
1b_Realizacija sklepov 38. redne seje IO OKS-ZŠZ
  • K 5. točki:
5a_Sklepi Poslovno marketinškega sveta OKS-ZŠZ
  • K 7. točki:
7a_Zapisnik 42. redne seje Skupščine OKS-ZŠZ
7b_Poslovnik o delu skupščine OKS-ZŠZ
7c_Mandatno poročilo 2014-2018
7d_Letni delovni načrt 2019
  • K 9. točki:
9a_Predlogi sprememb zakonodaje relevantne za področje športa
 

Informacije:

  • 20.11.2018
  • 15.00
  • Slovenski olimpijski izobraževalni center, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana

Organizator:

Več o dogodku:

Glavni sponzorji

Veliki sponzorji

Sponzorji