Novice

13. seja Izvršnega odbora OKS

09. June 2012 V torek, 12. junija 2012, ob 13.00 uri bo v sejni sobi Športa Ljubljana (Hala Tivoli), Celovša 21, 1000 Ljubljana potekala 13. seja IO OKS.

Na seji bo predlagan sledeč dnevni red:

  • Pregled aktivnosti in potrditev zapisnika z 12. seje
  • Poročila odborov in komisij ter delovnih teles OKS
  • Zadeve vrhunskega športa
  • Postopek imenovanja članov Strokovnega sveta RS za šport s strani OKS
  • Problematika sprememb Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije
  • Priprava na redno skupščino OKS-ZŠZ, 19.6.2012
  • Razno
0_Vabilo_za_13._sejo_IO_OKS_01.pdf53 K
4_Sklep_SS_RS_za_sport_02.pdf50 K