Novice

Paraolimpijski šolski športni dan

02. June 2012 Paraolimpijski šolski dnevi predstavljajo spoznavanje športa in druženje z invalidi.

Mednarodni paraolimpijski komite (IPC) si podobno kot Zveza za šport invalidov-Paraolimpijski komite Slovenije (ZŠIS-POK) prizadeva za uveljavitev športa invalidov kot enakopraven in polnopraven vidik športa. Pri tem poskušajo premagati veliko predsodkov, ki se v zvezi z invalidi pojavljajo v družbi. Kljub temu pa se je zlasti v Evropi in Severni Ameriki začel uveljavljati koncept polnopravne integracije invalidov v šolski sistem in druge družbene podsisteme med katere spada tudi šport.

Eno od sredstev IPC-ja je poskus širom sveta vpeljati ti. paraolimpijski šolski dan v osnovnošolski sistem preko obveznega šolskega programa. Paraolimpijski šolski dan temelji na predstavitvah športa invalidov, skupnem izvajanju športa invalidov in neinvalidov, delavnicah z vrhunskimi športniki invalidi, kjer slednji predstavijo svojo športno kariero in zgodbo, pa tudi širše z delavnicami, ki govorijo o problemih z invalidnostjo širše v družbi. V ta namen je IPC pripravil obsežen priročnik z možnostmi in načinom izvedbe Paraolimpijskega šolskega dne, ki je objavljen tudi na njihovi spletni strani in ga lahko v celoti prosto u porabljajo posamezne države, ki si želijo vpeljati paraolimpijski športni dan v šole in je dostopen na naslednjem internetnem naslovu:
www.paralympic.org/Science_Education/Education/Paralympic_School_Day.

Osnovni cilji programa so preko delavnic in predavanj vzpostaviti pri otrocih:
1. Spoštovanje do športnih dosežkov invalidov
2. Spoštovanje in sprejemanje individualnih razlik
3. Šport kot človekova pravica invalidov
4. Krepitev in socialni vidik športa invalidov

Paraolimpijski šolski dnevi predstavljajo poleg spoznavanja športa invalidov tudi druženje inspoznavanje z invalidi, saj lahko različne športne aktivnosti izvajajo tako invalidi kot neinvalidi skupaj. Končni cilj je spoznavanje drugačnosti, njeno razumevanje in polnopravna vključenost invalidov v vseh družbenih segmentih. Šport pri tem predstavlja eno najbolj učinkovitih orodij za doseganje teh ciljev.