Institucionalni partnerji

Fakulteta za šport

Fakulteta za šport je s svojo več kot 50 - letno tradicijo, znanstveno-strokovnim znanjem, infrastrukturo, ki omogoča vrhunsko strokovno podporo programom vrhunskega športa naravni partner OKS, ki v sodelovanju s svojimi članicami – nacionalnimi panožnimi zvezami skrbi za razvoj in podporo vrhunskim športnikom in trenerjem.
http://www.fakultetazasport.si/
   
Fakulteta za organizacijske vede

Novi sporazum je nadgradnja že obstoječega sodelovanja, zlasti pri izvajanju študijskega programa    »Management v športu«. Za ta namen smo imenovali Svet študijskega programa, ki ga sestavljajo  strokovnjaki in bivši vrhunski športniki, predstavniki OKS, katerih naloga je skrb nad kakovostjo izvajanja študijskega programa v smislu ustreznosti vsebine študija, ustreznosti materialov za študij, ustreznosti   pristopov profesorjev, dejansko pridobljene kompetence diplomantov in zaposljivost diplomantov.
Športnikom na ta način želimo omogočiti pridobitev ustrezne izobrazbe za poklicno kariero tudi po koncu   športne kariere.
http://www.fov.um.si/sl
   
Univerza v Mariboru
www.um.si
   
Fundacija za šport
www.fundacijazasport.org
   
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
http://www.mizs.gov.si/
   
Ministrstvo za notranje zadeve
http://www.mnz.gov.si/
   
Ministrstvo za obrambo
http://www.mo.gov.si/
 
   
Finančna uprava RS
http://www.fu.gov.si/


Glavni sponzorji

Veliki sponzorji

Sponzorji