Model pravilnika in meril za vrednotenje LPŠ

Model pravilnika in meril za vrednotenje LPŠ

V letu 2014 je stopil v veljavo novi Nacionalni program športa 2014 -2023 in njegov Izvedbeni načrt, ki k ureditvi področja pristopa pregledneje ter v primerjavi z minulim omogoča organiziranost športa po sodobnejšem ustroju. Skladno s tem je potrebno tudi na lokalni ravni pristopiti k spremembam pravilnikov in posledično meril za sofinanciranje športa na lokalni ravni iz sredstev Letnega programa športa iz občinskega proračuna.
 
Da bi uskladili sistem financiranja športa na lokalni ravni, se je OKS-ZŠZ skupaj z športnimi zvezami občin (ŠZO) lotil priprave Modela pravilnika in meril, pogojev in kriterijev za vrednotenje letnega programa športa v občini, ki zajemata vsa področja nove nacionalne strategije, ki so bile priznana kot javni interes športa. Upoštevani so tudi primeri dobrih praks iz lokalnih okolij in zagotovljena je tudi univerzalnost uporabe kriterijev tako za male kakor tudi za srednje in velike občine.
Ta dva dokumenta lahko občine uporabijo, kot vzorec pri oblikovanju novih dokumentov za potrebe športa v posamezni občini.
Model pravilnika in meril, pogojev in kriterijev za vrednotenje letnega programa športa v občini
 
Velikost vadbenih skupin in letni obseg vadbe v programih tekmovalnega športa različnih kakovostnih stopenj in starostnih kategorij:
Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji
 

Posodobljen model je bil predstavljen na posvetih, ki jih je OKS-ZŠZ, organiziral v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in Zavodom za šport RS Planica na kaketrih je bila občinam predstavljena tudi aplikacija za poročanje občin o realizaciji LPŠ.
Gre za nadlejvanje 7 regijskih posvetov, ki jih je OKS-ZŠZ organiziral v novembru 2015. 
 
VZHODNA SLOVENIJA
Četrtek, 20. oktober 2016 Ptuj
 
Hotel Primus
Pot v Toplice 9, 2251 Ptuj, Slovenija
 
Velika dvorana
OSREDNJA SLOVENIJA
Torek, 25. oktober 2016 Ljubljana

MIZŠ
Masarykova 16, 1000 Ljubljana
 

Velika dvorana
ZAHODNA SLOVENIJA
Sreda, 26. oktober 2016 Nova Gorica
 
Mestna občine Nova Gorica
Trg Edvarda Kardelja 1.
5000 Nova Gorica
 
Velika dvorana
 

 
 
V novembru 2015 je OKS-ZŠZ organiziral posvete na katerih je model pravilnika in meril predstavil zainteresirani strokovni javnosti:
  1.              4.11. ob 12. uri v Novem mestu, Glavni trg 7,  sejni sobi Mestne hiše - rotovž Novo mesto.
  2.            10.11. ob 16. uri v Novi Gorici, Trg Edvarda Kardelja 1, sejna soba Mestne občine Nova Gorica. 
  3.            12.11. ob 17. uri v Mariboru. Ulica heroja Šlandra 10, Best western hotel Plus Piramida.
  4.            17.11. ob 13 uri v Murski Soboti, Kardošova 2, sejna soba Mestne občine Murska Sobota.
  5.            18.11. ob 12. uri v Jesenicah, Cesta Franceta Prešerna 45, banketna dvorana Kolpern. 
  6.            24.11. ob 16.30 v Velenju, Titov trg 1, skupščinska dvorana Mestne občine Velenje. 
  7.            26.11. ob  15.00 v Ljubljani, Trg Mladinskih delovnih brigad 7, velika dvorana upravne stavbe Ljubljana Vič. 


Nova Gorica, 26.10.2016

Ljubljana, 25.10.2016

Ptuj, 20.10.2016

Glavni sponzorji

Veliki sponzorji

Sponzorji