Aktualni razpisi

20.11. - 21.12.2020 - Razpis usposabljanja za pridobitev naziva - Strokovni delavec 1, športna rekreacija

PRIREDITELJ: Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez
KRAJ: Ljubljana, Fakulteta za šport
TERMINI IZVEDBE: 20.11.2020 ‑ 21.12.2020
VODJA: mag. Taja Škorc
KONTAKT: sportzavse@olympic.si
UDELEŽENCI:
 
Na dogodek bo sprejetih 30 kandidatov, ki se bodo do navedenega roka prijavili in poslali vsa potrebna dokazila. Dogodek bo izveden, če bo prijavljenih najmanj 20 kandidatov.
POGOJI PRIJAVE: Pogoji za vključitev v program:
 • Najmanj 18 let.
 • Končana najmanj srednja poklicna izobrazba.
 • Najmanj eno leto (najmanj 60 ur) vadbenih izkušenj na področju športne rekreacije, kar se razume kot vadeči v procesu vadbe (ne kot vaditelj, trener, saj za to nima kompetenc).
 • Opravljen 10 urni tečaj prve pomoči.
POTREBNA DOKAZILA: Kandidati morajo do navedenega roka poslati naslednja dokazila:
 • Preslikava osebnega dokumenta.
 • Preslikava spričevala z najvišjo doseženo stopnjo izobrazbe.
 • Potrdilo o opravljeni prvi pomoči (velja tudi preslikava vozniškega dovoljenja)
 • Potrdilo organizacije, kjer so pridobili vadbene izkušnje, ali izjava o 1 letnih (najmanj 60 ur) vadbenih izkušnjah na področju športne rekreacije, kar se razume kot vadeči v procesu vadbe (ne kot vaditelj oz. trener, saj za to nimate kompetenc).
ROK PRIJAVE: Rok za prijavo je ponedeljek, 16.11.2020 do 10h.
Popolna prijava pomeni:
 • oddana podpisana prijavnica (v primeru, da plačnik ni kandidat sam, tudi podpis in žig plačnika)
 • oddana vsa dokazila (ustreznost dokazil preveri skrbnik tečaja)
 • prejeto plačilo celotnega zneska prijavnine
PRIJAVNINA: Prijavnina znaša 780,00€ plus DDV. Prijavnina mora biti v celoti poravnana pred začetkom tečaja. Plačilo je, po predhodnem dogovoru s skrbnikom tečaja, možno v enem ali dveh obrokih.
NAČIN PRIJAVE:
 
 
 1. Kandidat izpolni e-prijavo preko spodnje povezave:
            POVEZAVA NA E-PRIJAVO NA USPOSABLJANJE
 1. Po oddani e-prijavi, pošlje vsa dokazila na sportzavse@olympic.si.
 2. Po prejemu predračuna s strani OKS nakaže prijavnino za tečaj. V primeru plačila na dva obroka je rok za prvi obrok 13.10.2020, rok za drugi obrok pa 13.11.2020.
Prijava je popolna, ko je kandidat izpolnil e-prijavo, predložil vsa ustrezna dokazila in poravnan celoten znesek prijavnine.
POGOJI DOKONČANJA: Pogoji dokončanja:
 • Najmanj 80% udeležba pri obveznih vsebinah.
 • Najmanj 80% udeležba pri posebnih vsebinah.
 • Pozitivno ocenjen teoretični preizkus znanja iz obveznih in posebnih vsebin.
 • Pozitivno ocenjen praktični preizkus znanja iz posebnih vsebin, za kar je potrebnih vsaj 60% vseh možnih točk.
 • Opravljena praksa s področja športne rekreacije (100 ur).
 • Kandidat mora usposabljanje zaključiti najkasneje v roku treh let od zaključka tečaja, posamezen izpit pa lahko opravlja največ trikrat. Če kandidat v roku ne zaključi zahtevane obveznosti, se mora tečaja ponovno udeležiti.
NAMEN IN CILJ PROGRAMA: Cilj programa usposabljanja prve stopnje za športno rekreacijo omogoča posamezniku z uspešno zaključenim usposabljanjem pridobitev kompetenc oziroma znanj, vedenj, spretnosti in odgovornosti za izvajanje in spremljanje procesa rekreativne vadbe na področju različnih pojavnih oblik športne gibalne dejavnosti, ki se ne uvrščajo med pojavne oblike posameznih športnih panog, s ciljem ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja, tekmovanja oziroma zabave.
PRIDOBLJENE KOMPETENCE: Z uspešno zaključenim javno veljavnim programom usposabljanja prve stopnje strokovno usposobljen delavec pridobi kompetence, ki omogočajo, da izvaja in spremlja proces športne rekreacije.
Proces izvajanja rekreativne vadbe na področju športne rekreacije predstavlja vodenje in izvedbo načrtovanega procesa rekreativne vadbe, kjer gre za neposredno izvajanje posameznih delovnih nalog, potrebnih za učinkovito vadbo športne rekreacije in varnost udeležencev v procesu rekreativne vadbe.
Proces spremljanja rekreativne vadbe predstavlja proces, povezan z dokumentiranim sledenjem izvajanja načrtovanega procesa rekreativne vadbe in primerjave med načrtovanim in dejansko izvedenim procesom rekreativne vadbe.
URNIK USPOSABLJANJA Urnik usposabljanja
SPREMEMBE V PRIMERU STROŽJIH OMEJITEV ZARADI VIRUSA COVID-19 V primeru, da bi se omejitve, zaradi števila okužb z virusom COVID-19, zaostrile, bodo vsebine, ki so vsebinsko primerne (teoretične vsebine) izvedene na daljavo, praktične vsebine pa bodo prestavljene na čas, ko bo izvajanje le-teh spet mogoče. Iz tega razloga vračilo prijavnine po začetku tečaja ni mogoče.


Glavni sponzorji

Veliki sponzorji

Sponzorji