Priznavanje kompetenc

Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez (OKS-ZŠZ) na podlagi Zakona o športu in Pravilnika o usposabljanju strokovnih delavcev v športu priznava predhodno pridobljene kompetence, ki po vsebini ustrezajo učnim vsebinam predmetov programov usposabljanja, katerih nosilec je, in sicer:
  • Program usposabljanja na področju športne rekreacije (1. stopnja in 2. stopnja)
  • Program usposabljanja na področju športa starejših (1. stopnja in 2. stopnja)
Kandidat, ki želi uveljaviti kompetence, ki jih je pridobil s predhodno opravljenimi izobraževanji in usposabljanji, mora na e-naslov sportzavse@olympic.si ali po pošti na naslov Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana (s priposom ”ZA: Strokovni svet športa za vse”) posredovati naslednjo dokumentacijo (v nadaljevanju: ”vloga”):
  • obrazec Vloga za priznavanje predhodno pridobljenih kompetenc (Priloga 1),
  • vlogi priloži listine, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje, in omogočajo primerjavo s kompetencami, pridobljenimi s programom usposabljanja OKS-ZŠZ,
  • vlogi priloži potrdilo o plačanih stroških postopka, ki znašajo 300,00 € (DDV vključen).

Pogoji in navodila za priznavanje formalno in neformalno pridobljenih kompetenc so vam na voljo v povezavi.
(Priloga ) Obrazec vloge za priznavanje predhodno pridobljenih kompetenc na področju športne rekreacije vam je na voljo v povezavi.


 

Glavni sponzorji

Veliki sponzorji

Sponzorji