Mladinske olimpijske igre Buenos Aires 2018

Kliknite tukaj in spremljajte 47-člansko reprezentanco #TeamSlovenia za mladinske olimpijske igre Buenos Aires (Argentina). Na voljo so nastopi, rezultati, slike, videi, novice in še mnogo drugih zanimivosti.

Komisija športnikov

V skladu s priporočilom MOK-ove reformske komisije iz leta 2000, da naj bi bili športniki dobro zastopani na vseh nivojih športnega gibanja (MOK, MFŠ, NOK, NPŠZ) MOK spodbuja NOK (Nacionalni olimpijski komite) za ustanovitev komisij športnikov NOK.

Skladno s priporočili MOK je tako OKS, 16. oktobra 2006, ustanovil Komisijo športnikov OKS (v nadaljevanju KŠ). KŠ je v preteklih letih intenzivno delovala in bila uspešna na področju izboljševanja statusnih pravic slovenskih športnikov.
MOK v svojem priporočilu v pomoč NOK-om pri ustanavljanju komisij športnikov NOK navaja tudi okvirno poslanstvo, cilje oziroma naloge, sestavo komisije, zastopanost članov komisije v NOK in pogostost sestankov komisije.

Skladno s pravili Komisije športnikov, so bile 23. oktobra 2014 v Zrečah, izvedene volitve v Komisijo športnikov. Športniki imajo na ta način možnost vplivati na izboljšanje statusnih pravic in ustreznejši status v športnem okolju.

Člani komisije športnikov OKS so za mandatno obdobje 2014-2018 postali:

Predsednica: Raša Sraka Vuković - judo                                                                                                          
Člani:
  • Maja Tvrdy - badminton
  • Tadeja Brankovič Likozar - biatlon
  • Gloria Kotnik - deskanje na snegu
  • Marjan Podržaj - lokostrelstvo                                                                          
Kontakt:
E-mail: ks@olympic.si


Pravni akti

Predstavitev članov

Glavni sponzorji

Veliki sponzorji

Sponzorji