Kriteriji

Kriteriji za pridobitev kategorizacije

Kriteriji posredno postavljajo standarde vrhunskega športa skozi analitično primerjavo mednarodnih tekmovalnih sistemov in jih na nacionalnem nivoju dopolnjujejo z domačimi tekmovanji. S tem opredeljujejo pogoje za oblikovanje selekcijske piramide športa v Sloveniji.

Veljavnost kriterijev

 

Veljavnost kriterijev predvidoma traja eno olimpijsko obdobje, ko se na osnovi analize preverijo temeljni kriteriji mednarodne razširjenosti in vpliv športa na nacionalno identifikacijo Slovencev.

  

S 1.1.2014, so v veljavo stopili novi, revidirani kriteriji "Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji", ki jih je sprejel Strokovni svet RS za šport, na svoji 13. redni seji dne 17. 12. 2013.

 

Dodatni kriteriji za panoge, ki jih je v sistem registracije in kategorizacije sprejel Strokovni svet RS za šport , na svoji 17. redni seji dne 10. 6. 2014

 

Dodatni kriteriji za športno panogo Velika prožna ponjava, ki jo je v sistem registracije in kategorizacije sprejel Strokovni svet RS za šport , na svoji 19. redni seji dne 14. 10. 2014