Oglejte si stran ZOI Pjongčang 2018

Kliknite tukaj in spremljajte 71 člansko olimpijsko reprezentanco Slovenije v Pjongčangu na spletnih straneh Olimpijskega komiteja Slovenije. Na voljo so nastopi, rezultati, slike, videi, novice in še mnogo drugih zanimivosti.

Certifikat Športnikom prijazno izobraževanje

Predstavitev certifikata za spodbudo aktivnosti na področju dvojne kariere vrhunskih športnikov

Vrhunski športniki vlagajo večino časa in energije v športni trening in tekmovanja, zato so pogosto odsotni od pedagoškega procesa na vseh stopnjah izobraževanja, kar vpliva na uspešnost pri pridobivanju izobrazbe. Prepogosto se zgodi, da se vrhunski športniki ob zaključku športne kariere soočijo s težavami pri izgradnji izven-športne kariere, saj mnogi nimajo ustrezne izobrazbe in potrebnih izkušenj. Zato je pomembno, da si izobrazbo pridobijo v času, ko se tekmovalno ukvarjajo s športom. Izobraževalne institucije športnikom omogočajo prilagoditve, ki lahko olajšajo izobraževanje in pomagajo, da bodo kljub intenzivni vključenosti v vrhunski šport dosegli želeno poklicno izobrazbo. 

Področje dvojne kariere zahteva na nacionalnem nivoju usklajeno delovanje in povezovanje več deležnikov hkrati, ki spremljajo športnika skozi njegovo celotno kariero. Pomembno je med-nivojsko in medinstitucionalno sodelovanje, ter spodbujanje posameznih dobrih praks.

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS-ZŠZ) ob podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), na nacionalni ravni vodi različne aktivnosti, projekte in programe za podporo športnikom in njihove dvojne kariere, ki vključuje podporo pri izobraževanju in podporo pri zaposlovanju športnikov. S tem uresničuje strategijo OKS-ZŠZ za obdobje 2014-2023 in njen Akcijski načrt, skladno s smernicami Evropske unije za področje dvojne kariere športnikov in usmeritvami Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK).

Certifikat »Športnikom prijazno izobraževanje« je certifikat za spodbudo aktivnosti na področju dvojne kariere športnikov.
 

Namen certifikata

 
Na področju izobraževanja zato predlagamo spodbudo, v obliki certifikata, z namenom:
 1. Obveščanja in informiranja športnikov, pri odločitvi v kateri izobraževalni organizaciji ima boljše pogoje za izobraževanje, z namenom da športniki dokončajo najmanj srednješolsko stopnjo izobraževanja.
 2. Pozitivna dodana vrednost za izobraževalne ustanove, na način primerjalne prednosti (športni programi, drugi programi) in kot osnova za merila za dodeljevanje sistemskih sredstev na področju podpore športnikov in njihove dvojne kariere.


Način pridobitve certifikata

Strokovni svet za tekmovalni šport (v nadaljevanju SSTŠ) OKS je na svoji 10. seji potrdil certifikat športniku prijazno izobraževanje, ki je bil uradno potrjen tudi na seji IO OKS, dne 7.6.2016. Skladno s smernicami dvojne kariere vrhunskih športnikov je za vse postopke in procese pridobivanja certifikata, določitev kriterijev oz meril in pravilnika, za ocenjevanje in svetovanje izobraževalnim ustanovam, nadzor in izvajanje aktivnosti v zvezi s certifikatom ter evalvacijo, zadolžena ekspertna skupina. Ekspertna skupina je sestavljena iz predstavnika SSTŠ in trenerjev, predstavnika Komisije športnikov, predstavnika Slovenske olimpijske akademije, predstavnika srednješolske ravni izobraževanja in predstavnika visokošolske ravni izobraževanja.

Certifikat se pridobiva in potrjuje dvostopenjsko in sicer se v prvi fazi prepozna pozitivna praksa posamezne izobraževalne institucije, v drugi pa dodeli certifikat izobraževalnim institucijam, ki pogoje za dvojno kariero športnikov zagotavljajo tudi v praksi.

Nivoji certifikatov:
 1. CERTIFIKAT ŠPORTNIKU PRIJAZNO IZOBRAŽEVANJE NA RAVNI SREDNJEŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA
 2. CERTIFIKAT ŠPORTNIKU PRIJAZNO IZOBRAŽEVANJE NA RAVNI VIŠJE ŠOLE / VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA
Za obe ravni certifikata so določeni minimalni pogoji, ki jih mora imeti izobraževalni zavod na posamezni ravni izobraževanja, da lahko kandidira za certifikat »Športniku prijazno izobraževanje« in merila z ustreznim točkovanjem. Vsi pogoji in merila so natančno opredeljeni v Pravilniku. Postopek se izvede na osnovi razpisa Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez. 
 1. Besedilo razpisa
 2. Soglasje in podpora projektu
 3. Pravilnik certifikata 
  • Vloga srednješolsko izobraževanje (Word)
  • Vloga višje / visoko šolstvo (Word)
Pozivamo vas, da se prijavite na razpis in predstavite svojo dobro prakso pri podpori športnikov pri njihovi dvojni karieri, na priloženem obrazcu. Obrazec se razlikuje, skladno z merili, opisanimi v pravilniku, za posamezno stopnjo izobraževanja. Na razpisu lahko sodelujejo vsi izobraževalni zavodi na ravni srednješolskega izobraževanja in na ravni višješolskega in visokošolskega izobraževanja s sedežem v Republiki Sloveniji.
 
Predlogi  morajo  biti  posredovani  do  vključno 15.  septembra  2017.
 
DODATNE INFORMACIJE
Olimpijski komite Slovenije, Šmartinska 140,  1000 Ljubljana, kontaktni  osebi: 

Glavni sponzorji

Veliki sponzorji

Sponzorji