Športne štipendije

Postopek obdelave vlog za pridobitev in podaljšanje športne štipendije 2019 - 2020

Razpis za športne štipendije 2019 - 2020 se je zaključil dne 19.9.2019 ob 24:00 uri.
V letošnjem letu smo na OKS-ZŠZ prejeli 325 vlog.

Postopek obdelave prispelih vlog:
- Pregled vlog za podaljšanje športne štipendije;
- Pregled vlog za pridobitev športne štipendije;
- pregled zahtevane dokumentacije;
- pozivi v primeru nepopolnih vlog

V kolikor prispele vloge ne vsebujejo v celoti zahtevane dokumentacije, veljajo kot nepopolne. Postopek obdelave je zato ustavljen, do prejema zahtevane dokumentacije iz Razpisa.

Strokovni svet za vrhunski šport (v nadaljevanju SSVŠ) poda strokovno mnenje. Strokovna komisija za podeljevanje športnih štipendij, na podlagi strokovnega mnenja SSVŠ, oblikuje sklepe.
Prijavitelji na Razpis za športne štipendije v šolskem/študijskem letu 2019-2020 prejmejo sklepe predvidoma v roku dveh mesecev od objavljenega Razpisa.
OKS- ZŠZ si pridružuje pravico do spremembe časovnice.

Pravila in kriteriji za športne štipendije

Olimpijski komite Slovenije - ZŠZ, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji od leta 1999 podeljujejo športne štipendije za perspektivne slovenske športnike in športnice.
 
OKS - ZŠZ, vsako leto na podlagi Pravilnika o štipendiranju objavi Razpis za pridobitev in podaljšanje pravice do štipendije za športnike in športnice v Republiki Sloveniji.

 
 
Povezana slika
 

Seznam štipendistov v šolskem - študijskem letu 2018 - 2019

V šolskem/študijskem letu 2018-2019 športno štipendijo trenutno prejema 182 športnikov iz 37 različnih športnih panog.

Seznam štipendistov
 
Projekt športnih štipendij je gibljiv projekt in pomeni, da se število in imena štipendistov mesečno spreminja. Spremembe so odvisne od različnih spremenljivih faktorjev, kot so spremenjen status kategorizacije, končanje oz. prekinitev šolanja, zaposlitev, končanje kariere, ostalo.Rezultat iskanja slik za smiley sport

S sredstvi pomagamo športnikom

Projekt športnih štipendij pri Olimpijskem komiteju Slovenije - ZŠZ je namenjen mladim perspektivnim športnikom, ki že v mladinskih kategorijah dosegajo vrhunske športne dosežke in kljub pomanjkanju časa, svoje športne obveznosti uspešno prepletajo z obveznostmi v šoli.

Vzporedna enakočasna pot športa in šole je zahtevna, zato si pri OKS - ZŠZ v sodelovanju z MIZŠ in FŠO prizadevamo, da projekt športnih štipendij teče, z namenom spodbude mladim perspektivnim športnikom.

Športno štipendijo lahko pridobi vsak, ki izpolnjuje razpisne pogoje, določene v Pravilniku o štipendiranju športnikov in športnic v RS.Srečno! 
 


Glavni sponzorji

Veliki sponzorji

Sponzorji