Športne štipendije

S sredstvi pomagamo športnikom

Projekt športnih štipendij pri Olimpijskem komiteju Slovenije - ZŠZ je namenjen mladim perspektivnim športnikom, ki v mladinskih kategorijah dosegajo  vrhunske športne dosežke  in kljub pomanjkanju časa svoje športne obveznosti uspešno prepletajo z obveznostmi v šoli.

Vzporedna enakočasna pot športa in šole je zahtevna, zato si pri OKS - ZŠZ v sodelovanju z MIZŠ in FŠO prizadevamo, da projekt športnih štipendij teče, z namenom spodbude mladim perspektivnim športnikom.

Športno štipendijo lahko pridobi vsak, ki izpolnjuje razpisne pogoje, določene v Pravilniku o štipendiranju športnikov in športnic v RS.

Starostna struktura prejemnikov športnih štipendij je nekje med 17 in 25 letom, pred pragom vrhunske športne kariere.

Srečno!


 
 


Pravila in kriteriji za športne štipendije

Olimpijski komite Slovenije, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji od leta 1999 podeljujejo štipendije za slovenske športnike in športnice.
 
Olimpijski komite Slovenije vsako leto na podlagi pravilnika o štipendiranju objavi Razpis za pridobitev in podaljšanje pravice do štipendije za športnike in športnice v Republiki Sloveniji.

 

Seznam štipendistov v šolskem - študijskem letu 2016 - 2017

V šolskem/študijskem letu 2016-2017 športno štipendijo prejemajo 204 športniki iz 37 športnih panog.
 
Poimenski seznam štipendistov v šolskem/študijskem letu 2016/2017.
 
Projekt športnih štipendij je gibljiv projekt in pomeni, da se število in imena štipendistov mesečno spreminja. Spremembe so odvisne od različnih spremenljivih faktorjev, kot so spremenjen status kategorizacije, končanje oz. prekinitev šolanja, zaposlitev, končanje kariere ipd..
 

Glavni sponzorji

Veliki sponzorji

Sponzorji