Registracija in kategorizacija

Seznam registriranih športnikov

Seznam registriranih športnikov vsebuje vse športnike, za katere je nacionalna panožna športna zveza vpisala nastop na tekmovanju v informacijski sistem e-Šport in je narejen na osnovi:
  • športnih rezultatov, ki so jih športniki dosegli v obdobju od 20.9.2016 oz. je športnik na aktualnem seznamu kategoriziranih športnikov,
  • kriterijev za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji,
  • vnosa rezultatov s strani nacionalnih panožnih športnih zvez.
Seznam je narejen na podlagi vnesenih nastopov na dan 20.9.2017.

Opis kategorizacije v slovenskem športu

Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji, ob temeljnih zakonskih in drugih aktih predstavljajo enega najbolj pomembnih sistemskih dokumentov v slovenskem športu, ki celostno in metodološko postavljajo pogoje za prepoznavanje reprezentativnih športnih organizacij, evidentiranje tekmovalnih sistemov in registracijo športnikov, ter opredeljujejo pogoje za pridobitev nazivov kategorizacije, ki so podlaga za pridobitev statusnih pravic športnikov. 

Strokovni svet za tekmovalni šport 3-krat letno objavi seznam športnikov, ki so si na podlagi doseženih rezultatov in v skladu z veljavnimi kriteriji pridobili status kategoriziranega športnika Republike Slovenije olimpijskega, svetovnega, mednarodnega, perspektivnega, državnega ali mladinskega razreda.

Kategorizirani športniki lahko med aktivnim udejstvovanjem v športu uveljavljajo statusne pravice, ki jih natančno določajo:
  • Zakon o športu,
  • Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji,
  • drugi akti, ki urejajo področje športa.

Kontakt strokovne službe:
T: 01 230 60 08
E: info-vs@olympic.si

Kriteriji za pridobitev kategorizacije

Aktualni seznam kategoriziranih športnikov

Tekmovalni sistemi

Glavni sponzorji

Veliki sponzorji

Sponzorji