Registracija in kategorizacija

Opis kategorizacije v slovenskem športu

Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji predstavljajo ob temeljnih zakonskih in drugih aktih enega najbolj pomembnih sistemskih dokumentov v slovenskem športu. Ta celostno in metodološko postavljajo pogoje za registracijo športnikov, njihovih športnih organizacij, tekmovalnih sistemov, predvsem pa opredeljujejo pogoje za pridobitev športnikovih statusnih pravic.

Strokovni svet za tekmovalni šport 3-krat letno objavi seznam športnikov, ki so si na podlagi doseženih rezultatov in v skladu z veljavnimi kriteriji pridobili status kategoriziranega športnika Republike Slovenije svetovnega, mednarodnega, perspektivnega, državnega ali mladinskega razreda.

Kategorizirani športniki lahko med aktivnim udejstvovanjem v športu uveljavljajo statusne pravice, ki jih natančno določajo:
  • Zakon o športu,
  • Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji,
  • drugi akti, ki urejajo področje športa.

Kontakt strokovne službe:
T: 01 230 60 08
E: info-vs@olympic.si

Kriteriji za pridobitev kategorizacije

Aktualni seznam kategoriziranih športnikov

Tekmovalni sistemi

Glavni sponzorji

Veliki sponzorji

Sponzorji