Registracija in kategorizacija

Opis kategorizacije v slovenskem športu

Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji predstavljajo ob temeljnih zakonskih in drugih aktih enega najbolj pomembnih sistemskih dokumentov v slovenskem športu. Ta celostno in metodološko postavljajo pogoje za registracijo športnikov, njihovih športnih organizacij, tekmovalnih sistemov, predvsem pa opredeljujejo pogoje za pridobitev športnikovih statusnih pravic.

Strokovni svet za tekmovalni šport 3-krat letno objavi seznam športnikov, ki so si na podlagi doseženih rezultatov in v skladu z veljavnimi kriteriji pridobili status kategoriziranega športnika Republike Slovenije svetovnega, mednarodnega, perspektivnega, državnega ali mladinskega razreda.

Kategorizirani športniki lahko med aktivnim udejstvovanjem v športu uveljavljajo statusne pravice, ki jih natančno določajo:
  • Zakon o športu,
  • Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji,
  • drugi akti, ki urejajo področje športa.

Kontakt strokovne službe:
T: 01 230 60 08
E: info-vs@olympic.si

Kriteriji za pridobitev kategorizacije

Aktualni seznam kategoriziranih športnikov

Zašasni seznam kategoriziranih športnikov

 Začasni seznam kategoriziranih športnikov vsebuje vse obdelane in pozitivno rešene prijave za uveljavljanje statusa kategoriziranega športnika, ki so jih nacionalne panožne športne zveze oddale do razpisanega roka. 
 
Seznam, ki bo stopil v veljavo 01.6.2017 je narejen na osnovi:
 
•    športnih rezultatov, ki so jih športniki dosegli v obdobju od 16.12.2016 do 30.4.2017,
•    kriterijev za kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji,
•    predlogov nacionalnih panožnih športnih zvez.
 
V skladu z veljavnimi pravili imajo NPŠZ  8-dnevni rok za oddajo pritožb na objavljeni seznam, ki ga posredujejo  na e-naslov info-vs@olympic.si,  do vključno 1.6.2017.

Tekmovalni sistemi

Glavni sponzorji

Veliki sponzorji

Sponzorji