Športne štipendije

Razpis za pridobitev in podaljšanje pravice do štipendije za športnike in športnice v Republiki Sloveniji za šolsko/študijsko leto 2017 - 2018


Rezultat iskanja slik za winning smiley facesRazpis za športne štipendije za šolsko /študijsko leto 2018/2019 je končan.
Obravnavane in upoštevane bodo vlogo, ki so bile do 3.10.2018 do 24:00 ure oddane na pošti s priporočeno pošiljko.  Vloge oddane po tem datumu ne upoštevamo!


Olimpijski pozdrav!

 

S sredstvi pomagamo športnikom

Projekt športnih štipendij pri Olimpijskem komiteju Slovenije - ZŠZ je namenjen mladim perspektivnim športnikom, ki že v mladinskih kategorijah dosegajo vrhunske športne dosežke in kljub pomanjkanju časa, svoje športne obveznosti uspešno prepletajo z obveznostmi v šoli.

Vzporedna enakočasna pot športa in šole je zahtevna, zato si pri OKS - ZŠZ v sodelovanju z MIZŠ in FŠO prizadevamo, da projekt športnih štipendij teče, z namenom spodbude mladim perspektivnim športnikom.

Športno štipendijo lahko pridobi vsak, ki izpolnjuje razpisne pogoje, določene v Pravilniku o štipendiranju športnikov in športnic v RS.Srečno! 
 


Pravila in kriteriji za športne štipendije

Olimpijski komite Slovenije - ZŠZ, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji od leta 1999 podeljujejo športne štipendije za perspektivne slovenske športnike in športnice.
 
OKS - ZŠZ, vsako leto na podlagi Pravilnika o štipendiranju objavi Razpis za pridobitev in podaljšanje pravice do štipendije za športnike in športnice v Republiki Sloveniji.

 
 
Povezana slika
 

Seznam štipendistov v šolskem - študijskem letu 2017 - 2018

V šolskem/študijskem letu 2017-2018 športno štipendijo trenutno prejemajo 231 športniki iz 43 športnih panog.

Poimenski seznam štipendistov v šolskem/študijskem letu 2017-2018.
 
Projekt športnih štipendij je gibljiv projekt in pomeni, da se število in imena štipendistov mesečno spreminja. Spremembe so odvisne od različnih spremenljivih faktorjev, kot so spremenjen status kategorizacije, končanje oz. prekinitev šolanja, zaposlitev, končanje kariere ipd.. 

Glavni sponzorji

Veliki sponzorji

Sponzorji