Razpis za štipendije za športnike in športnice v RS za šolsko/študijsko leto 2020/2021

Razpis za pridobitev in podaljšanje pravice do štipendije za športnike in športnice v Republiki Sloveniji za šolsko/študijsko leto 2020/2021

 
 
PROSIMO VAS, DA NATANČNO PREBERETE VSA NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCEV.

1. Prijavni obrazec je potrebno opremiti z vsemi zahtevanimi podpisi in štampiljko.
2. Vloga na razpis je popolna in se lahko obravnava, ko je opremljena z vsemi zahtevanimi prilogami in podpisi ter štampiljko. 
3. K prijavnemu obrazcu za PRIDOBITEV športne štipendije, mora biti priloženih 5 prilog.
4. K prijavnemu obrazcu za PODALJŠANJE športne štipendije morata biti priloženi 2 prilogi.
 
IZJEMA
V kolikor že imate Pogodbo o štipendiranju oz. podaljšujete športno štipendijo in ste v obdobju od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020 dosegli nov rezultat, s katerim lahko ponovno pridobite športno štipendijo, oddate prijavni obrazec za PRIDOBITEV športne štipendije in NE prijavni obrazec za podaljšanje športne štipendije. K prijavnemu obrazcu priložite samo potrdilo o vpisu za šolsko/študijsko leto 2020/2021 in spričevalo oz. potrdilo o opravljenih izpitih zadnjega uspešno opravljenega razreda oz. letnika in ga opremite z lastnoročnim podpisom. V primeru mladoletnih oseb tudi s podpisom starša oz. skrbnika.

POSTOPEK PRIJAVE NA RAZPIS:
1. Prebrati je potrebno vsa navodila za pravilno izpolnjevanje.
2. Izpolniti ustrezen spletni obrazec:
 
Spletni obrazec za pridobitev pravice do športne štipendije:
http://www.olympic.si/stipendije_pridobitev
 
Spletni obrazec za podaljšanje pravice do športne štipendije:
http://www.olympic.si/stipendije_podaljsanje
 
3. Elektronska oddaja spletnega obrazca.
4. Obrazec opremiti z vsemi potrebnimi podpisi in štampiljko vaše Nacionalne panožne športne zveze.
5. Pridobiti in priložiti vse zahtevane priloge.
6. Prijavni obrazec poslati skupaj z ustreznimi prilogami na naslov:
 
OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE - ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ
STROKOVNI SVET ZA VRHUNSKI ŠPORT (SSVŠ)
Šmartinska 140
1000 LJUBLJANA
 
S pripisom Športna štipendija
ROK ZA ODDAJO VLOGE:
  • Najkasneje do 5. 10. 2020, 23:59
Upošteva se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vloge oddana na pošti s priporočeno pošiljko (datum oddaje na kuverti).

DODATNE INFORMACIJE:
Priporočila/pojasnila pri izpolnjevanju:
  1. Dostop do razpisnih obrazcev predlagamo preko brskalnika Google Chrome.
  2. Pri oddajanju obrazca bodite pozorni, da ne zapustite spletne strani in obrazec izpolnite v celoti, ker spletnega obrazca in podatkov ni možno shraniti in nadaljevati kasneje.
  3. Pred oddajo prijavnega obrazca dobro preglejte točnost vpisanih podatkov.
  4. Po oddaji elektronskega obrazca lahko vaše potrditveno e-sporočilo o uspešnosti oddaje obrazca shrani v smeti (junk) vaše elektronske pošte.
Kontakt strokovne službe:
T: 01 230 60 28
E: info-vs@olympic.si Glavni sponzorji

Veliki sponzorji

Sponzorji