Licenciranje

Opis in pravilnik licenciranja OKS

OKS izdaja na podlagi 31. člena Zakona o športu licence za opravljanje strokovnega dela v športu.

Pravila o usposabljanju strokovnih delavcev v športu in seznam potrjenih programov usposabljanja strokovnih delavcev v športu sta dostopna na spletnem naslovu Strokovnega sveta RS za šport
 
Strokovni delavci z licenco OKS se lahko na podlagi 34. člena Zakona o športu vpišejo v razvid zasebnih športnih delavcev, ki ga vodi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Veljavni Pravilnik OKS o licenciranju strokovnih delavcev v športu.

Pregled licenciranih kadrov v športu (imetnikov licence OKS).


 

Pregled potrjenih programov

Glavni sponzorji

Veliki sponzorji

Sponzorji