Usposabljanje SD1

Projekt usposabljanja strokovnih delavcev v športu 2018 - 2022

Projekt usposabljanja strokovnih delavcev v športu 2018 - 2022
Omenjeni projekt, ki ga sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, se bliža novi ločnici - izpeljanim 100 dogodkom. V nadaljevanju je nekaj ugotovitev.
O predavateljih:
 • Intenzivno so se pripravili na predavane vsebine.
 • Izredno zanimivo so predstavili svoje teme in povzročili veliko radovednosti in vprašanj med udeleženci.
 • Vsebine so predstavili na izredno profesionalnem nivoju.
 • Svoje delo so opravili odlično.
 • Z vrhunskimi izkušenimi strokovnjaki v vlogi predavateljev smo prenesli nova znanja, izkušnje in spretnosti na strokovne delavce.
 • Predavatelji so bili strokovni in dobri.
Odziv udeležencev in pomen dogodka za nadaljnje delo strokovnih delavcev v športu:
 • Slušatelji so tekom tečaja pridobili znanja, ki jim bodo koristila pri delu v praksi.
 • Slušatelji so v procesu usposabljanja ves čas aktivno sodelovali.
 • Udeležba na tečaju je bila odlična. Kandidati so bili iz celotne Slovenije.
 • Tečajniki so bili motivirani za nova znanja.
 • Izvedba seminarja je bila pozitivno ocenjena s strani udeležencev, ki so izrazili interes za ponovitev.
 • Udeleženci so pohvalili program, teme in predavatelje.
 • S strani udeležencev so bile predavane teme ocenjene kot zelo koristne.
 • Udeležba je bila odlična, na podlagi pogovorov z udeleženci je bila tudi povratna informacija o kvaliteti in organizaciji seminarja pozitivna.
 • Udeleženci so bili zadovoljni. Dobili so več kot so pričakovali.
 • Najbolj veseli podatek, ki sem ga preveril pri uveljavljenih trenerjih, da so bila predavanja zanimiva.
 • Udeleženci so bili s pridobljenim znanjem in izvedbo seminarja zelo zadovoljni.
 • Tečajniki so sproti in v celoti opravili vse obveznosti za dokončanje usposabljanja.
Vodje in njihovi  komentarji, o primernosti prostorov za izvedbo:
 
 • Lokacija in objekt sta se izkazala za zelo primerna.
 • Na razpolago smo imeli tri igrišča z vsemi potrebnimi rekviziti. Predavalnica je bila ustrezno opremljena in klimatizirana.
 • V bodoče bomo skušali zagotoviti večji prostor/športno dvorano.
 • Želimo si možnost izvedbe na pravem »curling« ledu v tujini.
 • Predavalnice so bile polno opremljene, vsa tehnična oprema je delovala brezhibno.
 • Pred pričetkom bi morali z obiskom preveriti primernost dvorane in predavalnice.
 • Uporabljena je bila primerna tehnološka podpora in sodobna učna tehnologija.
 • Čistoča na bazenu je bila najvišja.
 • Prihajalo je do dvojnih rezervacij prostorov.
 • Lokacija je bila z nekaterih vidikov primerna, vendar slaba z drugih.
 • Odločitev, da se tečaj izvede v Kaprunu, se je izkazala kot odlična, saj so bili pogoji za strokovno delo zelo dobri.

Ekipi OKS-ZŠZ, ki se vodjem tečajev trudi zagotoviti čim boljšo podporo, je v veliko veselje, ko prebere pozitiven komentar vodje v povezavi z njenim delom:
 
 • Seminar je bil izredno dobro organiziran. Vse administrativne aktivnosti so bile izvedene pravočasno.
 • Komunikacija z dodeljeno osebo s strani OKS-ZŠZ je bila brezhibna. Pravočasno sem prejela vse potrebne informacije in dokumentacijo v povezavi z izvedbo.
 • Podpora s strani OKS-ZŠZ je bila popolna.
 • Želim si, da bi tudi v nadaljevanju tako dobro sodelovali z OKS-ZŠZ in športnimi delavci ter tako zagotavljali prenos znanja tudi v prihodnje.
Za nadaljnje delo nas z upanjem in zadovoljstvom navdaja želja po ponovnih izvedbah, ki kaže, da je projekt za nacionalne panožne športne zveze dobrodošel, saj je enotna ugotovitev, da je z vsakoletnimi seminarji treba nadaljevati..

FOTOGALERIJA
 

 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji