Usposabljanje SD1

Podpis pogodbe z regijsko pisarno Slovenj Gradec

Podpis pogodbe z regijsko pisarno Slovenj Gradec
Podpredsednik OKS-ZŠZ mag. Janez Sodržnik in predsednica Športne zveze Slovenj Gradec mag. Mojca Verhovnik sta v prostorih Mestne občine Slovenj Gradec podpisala pogodbo o delovanju regijske pisarne OKS-ZŠZ za Koroško regijo. Hkrati je bil podpisan tudi tripartitni dogovor o sodelovanju z Mestno občino Slovenj Gradec. V imenu občine ga je podpisala podžupanja Martina Šisernik.
Regijska pisarna Slovenj Gradec pokriva Koroško regijo OKS-ZŠZ, in občine: Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Črna na Koroškem, Dravograd, Radlje ob Dravi, Muta, Mežica, Mislinja, Podvelka, Prevalje, Ribnica na Pohorju in Vuzenica. Tudi v mandatnem obdobju 2018-22 je vodenje regijske pisarne OKS-ZŠZ zaupano Športni zvezi Slovenj Gradec, ki to funkcijo sedaj opravlja že drugi mandat. Za vodjo regijske pisarne je bil imenovan Rok Konečnik, ki delo na zvezi opravlja profesionalno. Podpis pogodbe o delovanju regijske pisarne sicer sledi strategiji OKS-ZŠZ o delovanju na lokalni ravni, saj poglablja sodelovanje med športnimi zvezami in društvi v regiji in vzpodbuja k njihovemu proaktivnemu sodelovanju ob zagotavljanju ustreznih sistemskih sredstev za delovanje.

V uvodu se je podžupanja Martina Šisernik zahvalila OKS-ZŠZ za izkazano zaupanje in za dobro delo Športni zvezi Slovenj Gradec s katero občina dobro sodeluje in s formalnim podpisom dogovora je prepričana, da bo tako ostalo tudi v prihodnje. V nagovoru ob podpisu pogodbe je podpredsednik OKS-ZŠZ, mag. Janez Sodržnik pohvalil dosedanje delovanje regijske pisarne, ki si je z dobrim delom zagotovila mesto v prvi tretjini med sicer petnajstimi delujočimi regijskimi pisarnami OKS-ZŠZ.  Ob tem je poudaril, da je dodelitev statusa regijske pisarne OKS-ZŠZ izbrani športni zvezi čast obenem pa zanjo predstavlja tudi veliko zavezo in predanost pri povezovanju in razvoju športa v regiji.
Zahvalil se je tudi občini za vso podporo društvom in civilni športni organiziranosti v Slovenj Gradcu ter v širši regiji.

Predsednica Športne zveze Slovenj Gradec, mag. Mojca Verhovnik se je v nagovoru zahvalila OKS-ZŠZ za izkazano zaupanje in izrazila tudi zadovoljstvo, da je občina s podpisom dogovora o sodelovanju s krovno civilno športno organizacijo prvič tudi formalno izkazala podporo partnerstvu pri razvoju športa v občini in širše v regiji.

Ob koncu dogodka, ki se ga je poleg novinarjev udeležilo tudi lepo število športnih delavcev iz regije, je mag. Sodržnik predstavil pobudo OKS-ZŠZ za razglasitev nacionalnega praznika – 1. oktober: Dan slovenskega športa. Poudaril je, da si slovenki šport ob vseh uspehih, ki jih dosega in pozitivni vlogi, ki jo ima na splošno zdravje družbe, zasluži svoj praznik.  Vse prisotne je prosil za podporo pri njegovi uveljavitvi.

 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji