Usposabljanje SD1

7. seja IO OKS ZŠZ

7. seja IO OKS ZŠZ
Na seji izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije so bili člani, med drugim, seznanjeni z dejstvom, da bo prihodnje leto iz državnega proračuna za šport predvidoma na voljo 22,4 milijona evrov, ter da naj bi se dela na stadionu za Bežigradom pričela že v prvi polovici naslednjega leta. Obravnavali so tudi gradiva za skupščino, ki bo 16. decembra letos.
Predsednik OKS Bogdan Gabrovec je že uvodoma obvestil člane IO, da se po desetletju in pol zaključujejo postopki za obnovo oziroma novogradnjo na mestu zdajšnjega stadiona za Bežigradom v Ljubljani, ki nosi podpis arhitekta Jožeta Plečnika. "Trenutno se zaključujejo postopki za pridobitev enotnega gradbenega dovoljenja, ki naj bi bilo izdano v prvih dveh mesecih naslednjega leta, kar pomeni, da bi se lahko potem že začelo delati na tem dolgo zanemarjenem športnem objektu v središču prestolnice," je napovedal Gabrovec. IO OKS je septembra letos za tri leta podaljšal veljavnost družbene pogodbe Bežigrajski športni park. OKS je namreč delni lastnik parcel ob Plečnikovem stadionu za Bežigradom, ki žalostno propada. Večinski lastnik, podjetnik Joc Pečečnik, ga doslej ni mogel obnoviti po načrtih zaradi nasprotja dela stanovalcev v blokih ob njem. Tretja družbenica pogodbena partnerica je mestna občina Ljubljana. Pečečnik je medtem tudi povečal svoj finančni vložek in OKS ima zdaj namesto 13 sedemodstotni delež. Ta delež bo po dograditvi bežigrajskega športnega centra pretvorjen v poslovne prostore OKS; ta je od ustanovitve naprej le podnajemnik.

Direktorica direktorata za šport na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Poljanka Pavletič Samardžija je predstavila predvidena sredstva za šport iz državnega proračuna za naslednje leto, ko bo na voljo 22,4 milijona evrov, kar je približno dva milijona več kot lani. IO OKS je dal pozitivno mnenje, vendar z zahtevo, da se čim prej pride do zneskov, ki so bili pred leti, pred finančno krizo, za šport že na voljo. "To je še vedno malo, to je jasno, a kazalo je še slabše. Prvi predlog je bil pravi šok za nas na ministrstvu, saj so bile pokrite le zakonske obveznosti, le 2,5 odstotka pa je bilo za ostale dejavnosti. V dodatnih postopkih nam je uspelo zvišati sredstva," je pojasnila Pavletič Samardžija.

Na skupščini OKS, ki bo 16.decembra 2019, bodo potrjevali načrt dela in finančni načrt za prihodnje, olimpijsko leto, ko je previdno 8,88 milijona evrov prihodkov. Za letos je po rebalansu na voljo skupaj 7,15 milijona, prvotno je bilo načrtovano manj, 6,78 milijona. Sredstva prihodnje leto bodo še višja od letošnjih, predvsem zaradi olimpijskih iger v Tokiu, ki bodo med 24. julijem in 9. avgustom. OKS predvideva, da bo na OI v japonski prestolnici sodelovalo od 60 do 80 slovenskih športnic in športnikov. Slovenska reprezentanca, ki jo bo vodil Miroslav Cerar, s 30 medaljami na velikih tekmovanjih najuspešnejši slovenski športnik, bo predvidoma dokončno določena 2. julija na seji IO OKS. Na tokratni so potrdili pravilnik o oglaševanju udeležencev teh igrah.

OKS je spremenil tudi ustanovni akt svoje fundacije, ki zdaj nosi ime Fundacija Miroslava Cerarja za športnike. Že 22. oktobra je bil v Portorožu podpisan dogovor o sodelovanju fundacij pokojnega Leona Štuklja in fundacije OKS. Obe podpirata mlade nadarjene športnike, OKS tiste iz socialno šibkih okolij, Štukljeva pa tudi mlade umetnike.

V nadaljevanju seje so člani IO OKS pregledali  delovanje regijskih pisarn OKS. Te so v Brežicah, Grosupljem, na Jesenicah in Ptuju, v Kopru, Kranju, Ljubljani, Mariboru, Moravskih toplicah, Novi Gorici, Novem mestu, Postojni, Slovenj Gradcu, Velenju in Žalcu. Pomembne so za delovanje športa v lokalnih okoljih, mnoge na tej ravni zelo tesno sodelujejo tudi z nacionalnimi panožnimi zvezami.

Za nagrado Mednarodnega olimpijskega komiteja, letošnja temo je arhitektura in povezanost z lokalnim okoljem, bo OKS predlagal Slovensko industrijo jekla, ki po državi postavlja poligone za vadbo na prostem.

Ob koncu so obravnavali tudi napoved Hita o prodaji Športnega centra Hit v Šempetru pri Gorici, ter napovedi spremembe namembnosti v poslovni objekt. S tem bi po se navedbi lokalne skupnosti povzročila velika škoda športu na Goriškem, pa tudi kulturnim dejavnostim. Vodstvo OKS bo skušalo pri tem pomagati v stikih z državnimi organi, saj je Hit v 75-odstotni državni lasti, novogoriška občina pa ima 25 odstotni delež.

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji