Usposabljanje SD1

Podpredsednik OKS-ZŠZ mag. Janez Sodržnik je obiskal župane v pomurski regiji

Podpredsednik OKS-ZŠZ mag. Janez Sodržnik je obiskal župane v pomurski regiji
V torek. 26. 11. je podpredsednik OKS-ZŠZ mag. Janez Sodržnik v okviru svojih rednih obiskov slovenskih občin skupaj z vodjo regijske pisarne OKS-ZŠZ Moravske Toplice, Brankom Reckom obiskal župane občin Križevci pri Ljutomeru, Veržej, Razkrižje in Apače.
V občini Križevci sta se sestala z županom mag. Branko Belcem in predsednikom Športne zveze Križevci Milanom Majcnom. Predstavila sta jima občino, ki sodi z nekaj več kot 3500 prebivalci med srednje velike pomurske občine. V občini je registriranih 18 društev, ki se ukvarjajo z različnimi panogami od konjeništva, avto športa, nogometa do splošne vadbe in so povezana v Športno zvezo Križevci. V letu 2018 so s pomočjo evropskih sredstev zgradili doživljajski park in tako občanom zagotovili odlične pogoje za gibalno aktivno in zabavno preživljanje prostega časa.

V občini Veržej ju je sprejel župan Slavko Petovar ter jima predstavil športni utrip v občini, kjer s z le 1200 prebivalci delujejo sicer 4 športna društva, ki se ukvarjajo z nogometom, strelstvom in športno rekreacijo. S projektom »Gremo športat« so s pomočjo evropskih sredstev v letu 2018 uspeli obnoviti atletsko stezo ob osnovni šoli, postaviti 4 fitnes naprave na prostem (street workout) v neposredni bližini atletske steze in še 5 fitnes naprav in rekvizitov za družabne igre na prostem na zemljišču Zavoda Marianum Veržej. S tem so pomembno izboljšali pogoje za kvalitetnejše življenje občanov kar je bil tudi cilj projekta.

V občini Razkrižje je predstavnika OKS sprejel župan Stanko Ivanušič v družbi sodelavk občinske uprave Monike Holc in Nataše Slavič. V sproščenem vzdušju so najprej spregovorili o aktivnostih, ki jih izvaja OKS, nato pa je župan na kratko predstavil sprejeto Strategijo razvoja športa v Občini Razkrižje, ob čemer je na kratko povzel vse ključne elemente razvoja športa v občini, s poudarkom, da gre za aktivnosti, ki jih je Občina Razkrižje kot majhna občina, skupaj z delujočim športnim društvom in mnogimi prostovoljci v danih razmerah zmožna realizirati. Na kratko je povzel tudi vse aktivnosti in projekte za spodbujanje zdravega načina življenja v občini, ki jih izvaja bodisi sam bodisi so izvedene na ravni občine. Na koncu pogovora so se udeleženci srečanja dogovorili za več skupnega sodelovanja na področju športa.«

V občini Apače ju je sprejel župan Andrej Stejer. V občini živi nekaj več kot 3500 občanov, ki se interesno povezujejo v 13 športnih društev in gojijo borilne veščine, nogomet, pilates ter splošno rekreacijo. Med drugim so predstavili tudi  idejni projekt ureditve športnega dela TRC Konjišče, priljubljene točke občanov za preživljanje prostega časa, ki bo ob realizaciji pomembno izboljšal pogoje za športno rekreacijo. Sprejeli so tudi novo Strategijo razvoja občine do leta 2030 in v njej že predvideli ustanovitev Občinske športne zveze v prihodnjem letu. Mag. Sodržnik je namero podprl in ponudil vsakršno pomoč OKS-ZŠZ pri njeni realizaciji.

Vsem županom sta mag. Sodržnik in B. Recek predstavila aktivnosti OKS-ZŠZ za razvoj športa na lokalni ravni in strateške usmeritve na tem področju. Zahvalila sta se jim za dosedanjo podporo in naklonjenost razvoju športa v svojih občinah ter predstavila možno pomoč, ki jim jih s svojimi regijskimi pisarnami lahko ponudi OKS-ZŠZ. Mag. Sodržnik jim je predstavil tudi pobudo OKS-ZŠZ za razglasitev 1. oktobra za praznik »Dan slovenskega športa« ter jih prosil za podporo pri njegovi dokončni uveljavitvi. V vseh sredinah je bila pobuda toplo sprejeta in obljubljena tudi podpora.

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji