Usposabljanje SD1

9. redna seja Izvršnega odbora OKS ZŠZ

9. redna seja Izvršnega odbora OKS ZŠZ
9. redna seja Izvršnega odbora OKS-ZŠZ bo v torek, 11. 2. 2020 ob 15.30 uri v dvorani generala Rudolfa Maistra v Mestni občini Maribor.
Člani Izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez se bodo v Mariboru seznanili z aktualnimi vprašanji slovenskega športa. Razvrstitev športnih panog v razrede konkurenčnosti za leto 2020, obravnava prejetih pritožb na sklepe o dodelitvi štipendij za športnike,
nagrade OKS-ZŠZ za vrhunske športne dosežke v 2019, izhodišča za spremembo Pravil OKS – ZŠZ, certifikat športnikom prijazno izobraževanj,
načrt dela IO in drugi dogodki OKS-ZŠZ v letu 2020 bodo poglavitne točke redne 9. seje IO OKS ZŠZ.
 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji