Usposabljanje SD1

Mestna občina Kranj gostila sejo Strokovnega sveta športa za vse in sestanek vodij regijskih pisarn

Mestna občina Kranj gostila sejo Strokovnega sveta športa za vse in sestanek vodij regijskih pisarn
V prostorih mestnega sveta Mestne občine Kranj je bila 10. seja strokovnega sveta športa za vse in 9. sestanek vodij regijskih pisarn Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez.
Uvodoma je predstavnike OKS-ZŠZ pozdravil prvi podžupan MOK, Janez Černe ki je vsem zaželel dobrodošlico in izpostavil: »v mestni občini Kranj se trudimo tako za razvoj rekreativnega kot vrhunskega športa, v naslednjem dvoletnem obdobju smo v ta namen rezervirali znatna sredstva in po najboljših močeh skušamo zadovoljiti potrebe na tem področju. Veseli nas, da se tudi OKS-ZŠZ zaveda pomena lokalih skupnosti pri razvoju športa in obiskuje teren«

Prvi podpredsednik OKS-ZŠZ, mag. Janez Sodržnik se je zahvali MOK za gostoljubje in dosedanji posluh občine za potrebe športnih društev ter podporo Športni zvezi Kranj, ki ji je OKS-ZŠZ zaupal vlogo regijske pisarne in s tem povezovanje interesov civilne športne sfere v širši regiji. Zahvalil se je tudi Marku Trebcu, članu SSŠV za organizacijo dogodka.
Strokovni svet se je v nadaljevanju seznanil z opravljenimi aktivnostmi med sejama.  Razpravljal je o možnih aktivnostih v regijah ob nacionalnem prazniku, 1. oktobru -  Dnevu slovenskega športa. Želja je da se poleg obuditve spomina na ustanovitev 1. sokolskega društva v Sloveniji doseže, da se na ta dan resnično vsak državljan posveti rekreativni športni aktivnosti v kateri uživa in da se mu zato zagotovi čim več pestrih možnosti, s katerimi bi ga k temu spodbudili.

Obravnaval je predlog meril in kriterijev za sofinanciranje delovanja regijskih pisarn OKS-ZŠZ. Se seznanil s načrtovano izvedbo 15. kongresa športa za vse v luči priprave na 27. TAFISA svetovni kongres, ki ga OKS-ZŠZ skupaj s Športno unijo Slovenije organizira jeseni 2021 v Portorožu. Mag. Sodržnik je povedal, da je izbrana osrednja tema svetovnega kongresa “Šport za zdravje in dobro počutje«, ki je dovolj široka, da bo možno v okviru le te na 15. kongresu športa za vse obravnavati pomembne vidike iz našega zornega kota.
Konstituirana je bila tudi delovna skupina SSŠV, ki bo zadolžena za pripravo predloga za vrednotenje prostovoljnega dela v športu.
 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji