Usposabljanje SD1

Prvi podpredsednik OKS-ZŠZ mag. Janez Sodržnik na obisku v občini Naklo

Prvi podpredsednik OKS-ZŠZ mag. Janez Sodržnik na obisku v občini Naklo
Prvi podpredsednik OKS-ZŠZ, mag. Janez Sodržnik je skupaj z vodjo regijske pisarne Kranj in predsednikom Športne zveze Kranj, Tadejem Peranovičem obiskal župana občine Naklo, Ivana Megliča.
Mag. Janez Sodržnik je županu, direktorici občinske uprave g. Marti Gerkman in vodji oddelka za družbene dejavnosti g. Dragici Roblek, podal informacije o vlogi in pomenu občinskih športnih zvez, kot partnerju občini pri razvoju športa. Vodja regijske pisarne OKS-ZŠZ Kranj, Tadej Peranovič je predstavil prednosti občinske športne zveze na primeru Kranja in ostalih občin, ki jih pokriva regijska pisarna OKS-ZŠZ Kranj. Iz razgovora je bilo razvidno, da je glede na razširjenost športne dejavnosti, trenutnih potreb in planov vezanih na šport, vsekakor potrebno razmišljati o ustanovitvi občinske športne zveze in izkoristiti prednosti, ki jih športna zveza za razvoj športa v občini prinaša.

Naklo sodi z nekaj manj kot šest tisoč prebivalci med srednje velike občine. Po podatkih ministrstva za finance za leto 2018, namenja 97,77 € na prebivalca za investicije v športne objekte in 9,95 € na prebivalca za programe športa. V letnem programu športa za leto 2020 je občina namenila športu 45.000€ . V občini je registriranih 25 športnih društev, ki se ukvarjajo s smučanjem, košarko, nogometom, inline hokejem, avtomoto športom, konjeništvom, košarko, atletiko, boksom in splošno športnorekreativno vadbo. Občina se ponaša tudi z sodobno športno dvorano, ki nudi odlične pogoje za športno dejavnost.
 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji