Usposabljanje SD1

Certifikat Športnikom prijazno izobraževanje

Certifikat Športnikom prijazno izobraževanje
Certifikat Športnikom prijazno izobraževanje je certifikat za spodbudo aktivnosti na področju dvojne kariere športnikov na ravni srednješolske ravni izobraževanja, ter višje / visokošolske ravni izobraževanja.
Olimpijski komite Slovenije ob podpori in s soglasjem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na nacionalni ravni vodi različne aktivnosti, projekte in programe za podporo športnikom in njihove dvojne kariere, ki vključuje podporo pri izobraževanju in podporo pri zaposlovanju športnikov.
 
Osnova za dodelitev certifikatov je Javni razpis OKS-ZŠZ. Certifikat se skladno s Pravilnikom certifikata podeli po dvostopenjskem postopku. Za obe ravni certifikata (srednješolsko izobraževanje, višje oz. visokošolsko izobraževanje) in obe stopnji so bili določeni minimalni pogoji, ki jih mora imeti izobraževalni zavod na posamezni ravni izobraževanja, da lahko kandidira za certifikat Športniku prijazno izobraževanje in merila z ustreznim točkovanjem. V prvi fazi evalvacije OKS-ZŠZ podeli priznanja za razvit pristop k spodbujanju dvojne kariere in zagotavljanju športnikom prijaznega izobraževanja. Po uspešno zaključeni drugi fazi evalvacije pa OKS-ZŠZ dodeli certifikat Športnikom prijazno izobraževanje izobraževalnim institucijam, ki izkazujejo, da pogoje za dvojno kariero športnikov zagotavljajo tudi v praksi. Ekspertna skupina certifikata Športnikom prijazno izobraževanje v sestavi: Iztok Čop, doc. dr. Anita Goltnik Urnaut, Raša Sraka Vukovič, Uroš Mohorič, Petra Robnik in Peter Sitar je v januarju 2020 opravila 10 elevacijskih obiskov srednjih šol in fakultet in ugotovila, da izvajajo aktivnosti za spodbujanje dvojne kariere športnikov.
 
Julija 2017 je bil objavljen prvi javni razpis za dodelitev certifikata Športnikom prijazno izobraževanje. OKS-ZŠZ je od 11. februarja 2019, ko je dodelil prve certifikate in priznanja Športnikom prijazno izobraževanje, do sedaj podelil že skupno 16 certifikatov Športnikom prijazno izobraževanje na ravni srednješolskega izobraževanja (srednje šole) in 27 certifikatov Športnikom prijazno izobraževanje izobraževalnim institucijam na ravni višje / visokega šolstva (univerza, fakultete). Od tega je OKS-ZŠZ, 14. februarja 2020, v sklopu aktualne dodelitve certifikata Športnikom prijazno izobraževanje, certifikat dodelil 8 novim izobraževalnim institucijam na ravni srednješolskega izobraževanja in 2 novima fakultetama.

Kot nadgradnjo nacionalnega projekta certifikat Športnikom prijazno izobraževanje smo v letu 2019 uspešno pridobili tudi Erasmus+ projekt. Certifikat Športnikom prijazno izobraževanje pa s tem tudi Evropsko perspektivo. OKS-ZŠZ kot vodilni partner projekta, skupaj s Fakulteto za organizacijske vede Univerze v Mariboru in ostalimi partnerji projekta, iz šestih partnerskih držav, vzpostavlja sistem certificiranja izobraževalnih institucij in mrežo športnikom prijaznih izobraževalnih organizacij tudi na ravni Evropske unije.
 
Certifikat Športnikom prijazno izobraževanje ima veliko uporabno vrednost neposredno za športnike, saj športniki na ta način pridobijo orodje, s pomočjo katerega lahko uspešno ob športni karieri pridobijo želeno izobrazbo in so tako tudi v svoji drugi karieri konkurenčni na trgu dela. Pozitivno dodano vrednost ima projekt tudi za izobraževalne institucije, ki so uspešno pridobile certifikat Športnikom prijazno izobraževanje. Z dodelitvijo certifikata Športnikom prijazno izobraževanje je prejemnikom certifikata omogočena uporaba imena Športnikom prijazno izobraževanje in logotipa projekta, za uporabo v promocijske namene. Seznam izobraževalnih organizacij je ažurno objavljen na spletni strani OKS(zavihek dvojna kariera).

CERTIFIKAT
 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji