Usposabljanje SD1

Pobuda Olimpijskega komiteja Slovenije za pomoč športu

Pobuda Olimpijskega komiteja Slovenije za pomoč športu
Na Olimpijskem komiteju Slovenije - Združenju športnih zvez podpiramo aktivnosti Vlade RS za omejevanje širjenja koronavirusa (SARS-CoV-2) in ukrepe za omilitev posledic epidemije. Z optimizmom nas navdaja zaveza, da bo Vlada namenila toliko sredstev, kolikor bo treba, da se ohranijo delovna mesta, socialna stabilnost, gospodarske zmogljivosti, javni servis in potenciale v družbi na splošno.
Zaradi koronavirusa bo težke posledice utrpel tudi slovenski šport. Brez interventnih ukrepov pomoči namenjenih športnim organizacijam in športnim delavcem bo ogroženo kakovostno ukvarjanje s športom v varnem in zdravem okolju tudi po koncu epidemije. Šport je eden izmed pomembnih družbenih podsistemov prinaša številne nezanemarljive pozitivne učinke za državo. Zaradi svoje interdisciplinarnosti je prepleten z mnogimi družbenimi sistemi. Šport je tako  pomembna sestavina institucionalne vzgoje in izobraževanja, pospešuje razvoj (športne) industrije, trgovine, turizma in zmeraj bolj povečuje možnosti zaposlovanja. Predvsem pa krepi nacionalno identiteto.

Brez ustrezne pomoči države ne bo preživel!

Predlog interventnih ukrepov na področju športa za ublažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19)

 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji