Usposabljanje SD1

Poslanica članicam OKS ZŠZ

Poslanica članicam OKS ZŠZ
Predsednik OKS – ZŠZ Bogdan Gabrovec in predsednik Komisije za medicino športa OKS – ZŠZ Matjaž Vogrin sta na članice OKS – ZŠZ naslovila pismo s poslanico, v kateri izražata prepričanje da bodo športne organizacije odgovorno in skrbno upoštevale pripravljena priporočila pristojnih institucij ob sproščanju omejitev za izvajanje športne vadbe za registrirane športnike.
Spoštovani,

Kot ste seznanjeni, je 7.5.2020 začel veljati Odlok o pogojih za izvajanje športne vadbe za registrirane športnike in organizacijo športnih tekmovanj v obdobju obvladovanja epidemije COVID-19. Obenem je NIJZ pripravil »Priporočila za registrirane športnike in strokovne delavce v športu za izvajanje organizirane vadbe v času epidemije COVID-19«, dostopna na tej povezavi.

Pričakujemo še priporočila in navodila za bazene.

V zvezi s sprejetimi ukrepi in priporočili vam želimo podati nekaj dodatnih usmeritev. Zavedamo se, da pripravljena priporočila in navodila niso v popolnosti odgovorila na vsa vprašanja, ki se vam pojavljajo v času priprave na začetek vadbe. Naj poudarimo, da je priporočila pripravil NIJZ, na podlagi sestavljenega predloga določenih splošnih ukrepov, ki ste jih NPŠZ pripravile v svojih posameznih predlogih priporočil. V priporočilih NIJZ so torej upoštevane tiste splošne značilnosti, ki načeloma veljajo za protokole vadbe v praktično vseh ali vsaj veliki večini športnih panog. Zaradi velikega števila različnih športnih panog, namreč ne bi bilo možno v razumnem času pripraviti toliko specifičnih priporočil.
Pripravljena priporočila torej predstavljajo minimalne standarde, ki jih je trenutno potrebno zagotoviti pri izvajanju vadbe!

Ob tem želimo posebej poudariti, da je s sprostitvijo omejitev preložena na vse, ki krovno ali operativno skrbite za izvedbo treningov in tekmovanj, velika odgovornost. Prepričani smo, da boste odgovorno in skrbno upoštevali pripravljena priporočila.

Vsem krovnim organizacijam zato predlagamo, da pred začetkom treningov pripravite še bolj podrobna in konkretna navodila z upoštevanimi omejitvami iz odloka za strokovne delavce in športnike, ki bodo vsebovala:
- dovoljene načine in oblike vadbe v vaši panogi;
- priporočeno uporabo rekvizitov in opreme v vaši panogi ter protokol razkuževanja;
- opise načina ravnanja športnikov in strokovnih delavcev pred, med in po vadbi v vaši panogi

Ob tem priporočamo:
- da napotite strokovne delavce, da v največji možni meri organizirajo vadbo na zunanjih športnih objektih in v čim manjših skupinah oseb;
- da dodatno opozorite na dosledno upoštevanje navodil glede higiene vsakega posameznika in spremljanje zdravstvenega stanja vseh prisotnih na vadbi;
- opozorite na maksimalno oziroma celo pretirano previdnost pri preverjanju primernosti udeležbe na vadbi za vsakogar, ki bi imel najmanjši znak ali občutek, da je bolan;
- da napotite strokovne delavce, da s svojim zgledom in stalnim dodatnim opozarjanjem skrbijo, da se športniki tudi izven športnih objektov obnašajo samo zaščitno – dejansko izvajajo karanteno, se ne družijo v velikih skupinah oziroma so v socialnem stiku praviloma le z družinskimi člani in upoštevajo vsa priporočila, saj z neodgovornim ravnanjem zunaj športnih objektov ob prihodu na vadbo lahko ogrozijo vse ostale;
- da posameznike, ki namenoma ne upoštevajo navodil odstranite iz vadbe.Spoštovani, vsi skupaj smo se znašli v novih in neznanih razmerah.

Natančni protokoli ravnanja pri športni vadbi ne obstajajo in jih je potrebno še razviti. Menimo, da je v teh časih pomembno pokazati odgovornost vseh vključenih v šport in pokazati, da znamo tudi v omejenih pogojih najti inovativne rešitve vadbe za športnike. Predlagamo, da posebna panožna navodila tudi delimo zato nam jih lahko posredujete na info@olympic.si in jih bomo objavili. Naš skupni cilj mora biti, da se kljub prisotnosti koronavirusa izognemo izbruhu okužb zaradi vadbe. Verjamemo, da nam s skupnimi močmi to lahko uspe!
 
 
izr. prof. dr. Matjaž Vogrin, l. r.
predsednik Komisije za medicino športa OKS-ZŠZ                                                          
 
Bogdan Gabrovec, l. r.
predsednik OKS - ZŠZ
 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji