Usposabljanje SD1

Izbor kandidatk za mentorirano prakso v okviru EU projekta »Opolnomočenje bodočih voditeljic športa za vse«

Izbor kandidatk za mentorirano prakso v okviru EU projekta »Opolnomočenje bodočih voditeljic športa za vse«
V sredo 20. maja 2020 je bil v Slovenskem olimpijskem izobraževalnem centru v okviru projekta »Opolnomočenje bodočih voditeljic športa za vse« izbor kandidatk za mentorirano prakso mladih perspektivnih žensk, ki si želijo delovati na tem najširšem področju športa.
Na vabilo k sodelovanju se je odzvalo 12 kandidatk. Na osnovi prejetih vlog je razširjena komisija mentorjev izbrala pet finalistk s katerimi je opravila osebne intervjuje. Na osnovi le teh so bile izbrane: Nastja Govejšek, Ida Grom in Meta Rovan.

Prvi podpredsednik OKS-ZŠZ, mag. Janez Sodržnik, sicer član komisije, je izrazil navdušenje nad odzivom in splošnim nivojem znanja ter motiviranostjo prijavljenih kandidatk. »Sem velik zagovornik enakosti spolov in prepričan sem, da bomo tudi s tem projektom dodatno opogumili mlade perspektivne ženske, k prevzemanju odgovornih položajev v športu za vse«. Mentorji v projektu iz Slovenije so dr. Maja Pajek, dr. Janez Vodičar; oba s Fakultete za šport Univerze v Ljubljani ter mag. Patrik Peroša, podpredsednik Športne unije Slovenije.

Projekt »Opolnomočenje bodočih voditeljic športa za vse«, sicer ponuja priložnost, da mlade ženske, v sodelovanju s strokovnjaki iz Evropske unije in Afrike, pridobijo znanje, spretnosti in izkušnje za uspešno delo na vodstvenih položajih v športnih organizacijah, predvsem na področju športa za vse. Projekt poteka do 31.12.2021. V Sloveniji ga vodi Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez, ki nastopa v vlogi partnerja projekta. Vodilni partner je TAFISA - svetovna organizacija športa za vse. Projekt sofinancira Evropska unija preko programa Mobilnost v športu - sodelovanje in partnerstvo Evrope in Afrike.

Vključenost v projekt daje možnost izboljšanja poklicnega in osebnega razvoja z izmenjavo izkušenj domačih in tujih mentorjev, pridobivanja znanj iz formalnega in neformalnega izobraževanja, sodelovanja pri organizaciji in izvedbi velikih športno-rekreativnih prireditev ter vključenost v organizacijo drugih aktivnosti pri pripravi in izvedbi različnih oblik telesne dejavnosti športa za vse v tujih državah. Projekt ponuja priložnost mladim ženskam, da spoznajo delo na področju športa za vse v različnih dimenzijah in v različnih državah, partnericah projekta. Nenazadnje pa bodo preko novih poznanstev domačih in mednarodnih strokovnjakov ustvarile mrežo podobno mislečih iz različnih okolij, ki ostaja po zaključku projekta in je pomembna dodana vrednost tudi kasneje.

Več o projektu v povezavi.

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji