Omilitev posledic epidemije COVID-19 na področju športa

Omilitev posledic epidemije COVID-19 na področju športa
Predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdan Gabrovec je Odboru DZ za delo, ministrom za gospodarstvo, javno upravo in delo ter vodjem poslanskih skupin poslal pismo. Odbor za delo bo namreč jutri obravnaval tematiko podaljšanja čakanja na delo, ki bo tudi tema tretjega mega »protikorona« zakona.
Področje športa, pri čemer imamo v mislih tako zaposlene v športnih društvih kot samozaposlene na področju športa, je eno od področij, ki jih epidemija COVID-19, kljub sproščanju ukrepov, še naprej močno prizadeva in praktično ne omogoča ponovnega začetka izvajanja dejavnosti. Dejstvo namreč je, da so splošni preventivni ukrepi pri druženju večjega števila ljudi, kamor sodijo tudi najrazličnejše športne vadbe in športne prireditve, takšnega značaja, da športnih vadb in športnih prireditev še vedno ni mogoče izvajati ali pa je njihovo izvajanje izredno omejeno in oteženo. Posledično niso izpolnjeni osnovni pogoji za delovanje športnih društev in samozaposlenih na področju športa, kar pomeni, da po naših podatkih, več kot 5000 posameznikov nima zagotovljenih osnovnih sredstev za preživljanje.

 Pričakovati je, oziroma se to že kaže, da se bo področje organiziranja športnih vadb in športnih prireditev po epidemiji COVID-19, podobno kot področje turizma in gostinstva, na novo postavljalo še zelo dolgo časa, saj je neznank, oziroma negotovih dejstev glede popolne oživitve tega področja še vedno izredno veliko. Da bi zaposlenim v športnih društvih kot samozaposlenim na področju športa omogočili čim lažjo prilagoditev novim pogojem delovanja, oziroma poslovanja, predlagamo, da se v Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije bolezni COVID-19 za državljane in gospodarstvo, ki ga bo v naslednjih dneh obravnaval Državni zbor RS, tudi za zaposlene v športnih društvih podaljša ukrep povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo, kot je določen v drugem »proti korona« zakonu, in sicer vsaj do 30. 6. 2020, samozaposlenim na področju športa pa naj se za isto obdobje omogoči nadaljevanje prejemanja mesečnega temeljnega dohodka.

 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji