46. seja Skupščine OKS-ZŠZ

46. seja Skupščine OKS-ZŠZ
V torek, 23.junija 2020 ob 15.00 uri bo v Beli dvorani Grand hotela Union na Miklošičevi cesti 1 v Ljubljani, 46. seja Skupščine OKS-ZŠZ.
Predlog dnevnega reda:
Izvolitev članov organov
1. Potrditev dnevnega reda
2. Poročilo verifikacijske komisije
3. Članstvo OKS - ZŠZ
4. Zapisnik 45. redne seje skupščine OKS - ZŠZ
5. Poročila OKS - ZŠZ za leto 2019
- Letno poročilo
- Poročilo Nadzornega odbora
6. Letni delovni načrt OKS - ZŠZ za leto 2020
7. Letno poročilo SLOADO za 2019
8. Pregled aktivnosti spremembe Pravil OKS – ZŠZ
9. Pobude in predlogi

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji