Usposabljanje SD1

Bogata tradicija kongresov športne rekreacije oziroma športa za vse se nadaljuje.

Bogata tradicija kongresov športne rekreacije oziroma športa za vse se nadaljuje.
Slovenija je v športu nedvomno izjemna. V javnosti je manj znano dejstvo, da smo Slovenci lahko zgled ostalim narodom tudi na področju športne rekreacije oziroma športa za vse, saj sodimo po primerjalnih raziskavah, o deležu telesno športno dejavnih v posamezni državi, povsem v evropski vrh.
Pohvalimo se lahko tudi z dejstvom, da v Sloveniji že od leta 2000 organiziramo kongrese namenjene temu temeljnemu segmentu športa. Ti znatno prispevajo h bogatitvi teorije in prakse ter povezovanju vseh pomembnih deležnikov za nadaljnji uspešni razvoj športa kot telesne dejavnosti za krepitev zdravja.
V vseh teh letih so bili na kongresih celovito in interdisciplinarno obravnavana številna področja športne rekreacije oziroma športa za vse. Vsako leto OKS-ZŠZ skupaj s partnerji izda tudi zbornik prispevkov kongresa športa za vse. Vsi zborniki so z letošnjim letom na voljo v e-verziji na uradni spletni strani kongresa.
 
Novembra letos bo na Fakulteti za šport, Univerze v Ljubljani organiziran že 15. kongres športa za vse, katerega rdeča nit je športna rekreacija, turizem in okolje.
Kongres je posvečen pregledu doseženega in poglobitvi razumevanja in sodelovanja različnih deležnikov, ki delujejo na teh področjih s ciljem še uspešnejšega vzajemnega nadaljnjega razvoja tako športa kot turizma.
Predvsem je kongres namenjen športnim organizacijam, ki lahko ustvarijo nove programe in produkte v okviru aktivnega turizma oz. se vključijo v obstoječe ter si tako svojo osnovno dejavnost.

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji