Usposabljanje SD1

Razpis za štipendije za športnike in športnice v RS za šolsko/študijsko leto 2020/2021

Razpis za štipendije za športnike in športnice v RS za šolsko/študijsko leto 2020/2021
Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje znanost in šport v RS ter Fundacijo za financiranje športnih organizacij v RS na podlagi Pravilnika o štipendiranju športnikov in športnic v Republiki Sloveniji, objavlja razpis za pridobitev in podaljšanje pravice do štipendije za športnike in športnice v Republiki Sloveniji za šolsko/študijsko leto 2020/2021.


ROK ZA ODDAJO VLOGE: najkasneje do 5. 10. 2020, 23:59
Upošteva se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vloge oddana na pošti s priporočeno pošiljko (datum oddaje na kuverti).
 
Več o vsebini in postopku razpisa lahko preberete na povezavi

Razpis za pridobitev in podaljšanje pravice do štipendije za športnike in športnice v Republiki Sloveniji za šolsko/študijsko leto 2020/2021.

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji