OI Pariz 2024

Prvi podpredsednik OKS-ZŠZ, mag. Janez Sodržnik izvoljen v EPAS (Enlarged Partial Agreement on Sport)

Prvi podpredsednik OKS-ZŠZ, mag. Janez Sodržnik izvoljen v EPAS (Enlarged Partial Agreement on Sport)
Mag. Janez Sodržnik je bil kot član izvršnega odbora TAFISA (svetovne organizacije športa za vse) na zasedanju EPAS 8. septembra 2020 v Strasbourgu (Francija) predlagan in izvoljen v ta pomembni organ, ki s svojim delovanjem v veliki meri vpliva na razvoj športa v Evropi.
EPAS - razširjeni delni sporazum o športu je posvetovalno telo Sveta Evrope, ki ponuja platformo za medvladno športno sodelovanje med javnimi organi držav članic.

Spodbuja pa tudi dialog med javnimi organi, športnimi zvezami in nevladnimi organizacijami. S tem pa prispeva k boljšemu upravljanju s ciljem, da postane šport bolj etičen, bolj vključujoč in varnejši.
EPAS si prizadeva spodbujati razvoj katerega koli športa, ki ima široke pozitivne učinke na družbo. Razvija politike in standarde, jih spremlja in pomaga pri izboljševanju pogojev za razvoj športa in izmenjavi dobrih praks.
Odbor ministrov pristojnih za šport Sveta Evrope je glede vprašanj športne etike, avtonomije športnega gibanja in zaščite mladih športnikov pred nevarnostmi, povezanimi z migracijami, sprejel različna priporočila, ki jih je sprva pripravil EPAS. Starejša priporočila, kot je Evropska športna listina, EPAS redno spremlja s posvetovalnimi obiski v državah članicah.
 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji