Usposabljanje SD1

Razpis usposabljanja za pridobitev naziva - Strokovni delavec 1, športna rekreacija

Razpis usposabljanja za pridobitev naziva - Strokovni delavec 1, športna rekreacija
Vabimo vas, da se prijavite na razpis na področju športne rekreacije za pridobitev naziva Strokovni delavec 1, ki ga organizira OKS-ZŠZ.
Na dogodek bo sprejetih 30 kandidatov, ki se bodo do navedenega roka prijavili in poslali vsa potrebna dokazila. Dogodek bo izveden, če bo prijavljenih najmanj 20 kandidatov.

Program, z uspešno zaključenim usposabljanjem, posamezniku omogoča pridobitev kompetenc oziroma znanj, vedenj, spretnosti in odgovornosti za izvajanje in spremljanje procesa rekreativne vadbe na področju različnih pojavnih oblik športne gibalne dejavnosti, ki se ne uvrščajo med pojavne oblike posameznih športnih panog, s ciljem ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja, tekmovanja oziroma zabave.

POGOJI PRIJAVE
  • Najmanj 18 let.
  • Končana najmanj srednja poklicna izobrazba.
  • Najmanj eno leto (najmanj 60 ur) vadbenih izkušenj na področju športne rekreacije, kar se razume kot vadeči v procesu vadbe (ne kot vaditelj, trener, saj za to nima kompetenc).
  • Opravljen 10 urni tečaj prve pomoči.
ROK PRIJAVE
  • Rok za prijavo je ponedeljek, 16.11.2020 do 10h
  • Popolna prijava pomeni:oddana podpisana prijavnica (v primeru, da plačnik ni kandidat sam, tudi podpis in žig plačnika)
  • oddana vsa dokazila (ustreznost dokazil preveri skrbnik tečaja)
  • prejeto plačilo celotnega zneska prijavnine
PRIJAVNINA
Prijavnina znaša 780,00€ plus DDV. Prijavnina mora biti v celoti poravnana pred začetkom tečaja. Plačilo je, po predhodnem dogovoru s skrbnikom tečaja, možno v enem ali dveh obrokih.

PRIDOBLJENE KOMPETENCE
Z uspešno zaključenim javno veljavnim programom usposabljanja prve stopnje strokovno usposobljen delavec pridobi kompetence, ki omogočajo, da izvaja in spremlja proces športne rekreacije.
Proces izvajanja rekreativne vadbe na področju športne rekreacije predstavlja vodenje in izvedbo načrtovanega procesa rekreativne vadbe, kjer gre za neposredno izvajanje posameznih delovnih nalog, potrebnih za učinkovito vadbo športne rekreacije in varnost udeležencev v procesu rekreativne vadbe.
Proces spremljanja rekreativne vadbe predstavlja proces, povezan z dokumentiranim sledenjem izvajanja načrtovanega procesa rekreativne vadbe in primerjave med načrtovanim in dejansko izvedenim procesom rekreativne vadbe.

POVEZAVA NA E-PRIJAVO NA USPOSABLJANJE

Več informacij najdete tukaj

 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji