OI Pariz 2024

Prvi podpredsednik OKS-ZŠZ, mag. Janez Sodržnik obiskal Fakulteto za šport, Univerze v Ljubljani

Prvi podpredsednik OKS-ZŠZ, mag. Janez Sodržnik obiskal Fakulteto za šport, Univerze v Ljubljani
Prvi podpredsednik OKS-ZŠZ, mag. Janez Sodržnik z državnim sekretarjem Marjanom Dolinškom obiskal Fakulteto za šport.
Obisk je bil v bil, v luči vse boljšega sodelovanja OKS-ZŠZ in Fakultete za šport, ki postaja strateški strokovni partner krovne športne organizacije na številnih področjih, namenjen predvsem seznanitvi s tekočimi skupnimi projekti in poglobitvi nadaljnjega sodelovanja.

Dekan Fakultete za šport, dr. Damir Karpljuk in Prodekanja za znanstveno in raziskovalno dejavnost, dr. Maja Pajek sta goste seznanila s pedagoškimi in raziskovalnimi kapacitetami in ambicijami fakultete ter potencialom strokovnega kadra, ki ga vsako leto izobrazijo na tej ugledni instituciji. Številne generacije diplomantov Fakultete za šport so v veliki meri zaslužne za uspešnost in izjemnost Slovenije na področju športa v najširšem pomenu besede, od visoke ozaveščenosti prebivalcev o pomenu telesne dejavnosti za zdravje do vrhunskih športnih dosežkov.
Dotaknili so se tudi problematike medresorskega sodelovanja predvsem z zdravstvom in o možnih ukrepih za izboljšanje sodelovanja z NIJZ pri umeščanju znanja kineziologov v družbeno delovno okolje in primarno zdravstveno preventivo.
Beseda pa je tekla tudi o premiernem proslavljanju novega nacionalnega praznika Dneva slovenskega športa, ki ga bomo skupaj praznovali 23. septembra.

Predstojnik inštituta za šport, dr. Janez Vodičar je gostom predstavil inštitut in jih seznanil z njegovim delovanjem.
 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji