Usposabljanje SD1

Razpis za pridobitev Certifikata Športnikom prijazno izobraževanje v letu 2020

Razpis za pridobitev Certifikata Športnikom prijazno izobraževanje v letu 2020
Certifikat Športnikom prijazno izobraževanje je certifikat za spodbudo aktivnosti na področju dvojne kariere športnikov na ravni srednješolske ravni izobraževanja, ter višje / visokošolske ravni izobraževanja.
Olimpijski komite Slovenije ob podpori in s soglasjem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na nacionalni ravni vodi različne aktivnosti, projekte in programe za podporo športnikom in njihove dvojne kariere, ki vključuje podporo pri izobraževanju, celostnem razvoju, statusnih pravicah in podporo pri zaposlovanju športnikov. Aktivnosti so združene v podporo Olimpijskega kariernega centra za športnike.
 
Certifikat Športnikom prijazno izobraževanje je eden izmed pomembnejših projektov kariernega centra za športnike, saj ima veliko uporabno vrednost neposredno za športnike. Športniki na ta način pridobijo orodje, s pomočjo katerega lahko uspešno ob športni karieri pridobijo želeno izobrazbo in so tako tudi v svoji drugi karieri konkurenčni na trgu dela. Pozitivno dodano vrednost ima projekt tudi za izobraževalne institucije, ki so uspešno pridobile certifikat Športnikom prijazno izobraževanje. 
 
Osnova za dodelitev certifikata je Javni razpis OKS-ZŠZ. OKS-ZŠZ je 1. oktobra 2020 objavil javni poziv za pridobitev certifikata Športnikom prijazno izobraževanje na ravni srednje šolskega in višje / visokošolskega izobraževanja, z rokom za prijavo 30. oktober 2020. Besedilo razpisa in postopek pridobitve certifikata Športnikom prijazno izobraževanje sta objavljena na spletni strani OKS-ZŠZ, pod zavihkom projekta certifikat Športnikom prijazno izobraževanje.
 
Certifikat se skladno s Pravilnikom certifikata podeli po dvostopenjskem postopku. Za obe ravni certifikata (srednješolsko izobraževanje, višje oz. visokošolsko izobraževanje) in obe stopnji so določeni minimalni pogoji, ki jih mora imeti izobraževalni zavod na posamezni ravni izobraževanja, da lahko kandidira za certifikat Športniku prijazno izobraževanje in merila z ustreznim točkovanjem. V prvi fazi evalvacije OKS-ZŠZ podeli priznanja za razvit pristop k spodbujanju dvojne kariere in zagotavljanju športnikom prijaznega izobraževanja. Po uspešno zaključeni drugi fazi evalvacije pa OKS-ZŠZ dodeli certifikat Športnikom prijazno izobraževanje izobraževalnim institucijam, ki izkazujejo, da pogoje za dvojno kariero športnikov zagotavljajo tudi v praksi. 
 
Julija 2017 je bil objavljen prvi javni razpis za dodelitev certifikata Športnikom prijazno izobraževanje. OKS-ZŠZ je od 11. februarja 2019, ko je dodelil prve certifikate in priznanja Športnikom prijazno izobraževanje, do sedaj podelil že skupno 16 certifikatov Športnikom prijazno izobraževanje na ravni srednješolskega izobraževanja (srednje šole) in 27 certifikatov Športnikom prijazno izobraževanje izobraževalnim institucijam na ravni višje / visokega šolstva (univerza, fakultete). Z dodelitvijo certifikata Športnikom prijazno izobraževanje je prejemnikom certifikata omogočena uporaba imena Športnikom prijazno izobraževanje in logotipa projekta, za uporabo v promocijske namene. Seznam izobraževalnih organizacij je ažurno objavljen na spletni strani OKS-ZŠZ, pod zavihkom dvojna kariera športnikov.

Kot nadgradnjo nacionalnega projekta certifikat Športnikom prijazno izobraževanje smo v letu 2019 uspešno pridobili tudi Erasmus+ projekt. Certifikat Športnikom prijazno izobraževanje pa s tem tudi Evropsko perspektivo. OKS-ZŠZ kot vodilni partner projekta, skupaj s Fakulteto za organizacijske vede Univerze v Mariboru in ostalimi partnerji projekta, iz šestih partnerskih držav, vzpostavlja sistem certificiranja izobraževalnih institucij in mrežo športnikom prijaznih izobraževalnih organizacij tudi na ravni Evropske unije.

JAVNI POZIV ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji