Usposabljanje SD1

Prvi podpredsednik OKS-ZŠZ, mag. Janez Sodržnik na obisku v občini Markovci in Destrnik

Prvi podpredsednik OKS-ZŠZ, mag. Janez Sodržnik na obisku v občini Markovci in Destrnik
Prvi podpredsednik OKS-ZŠZ mag. Janez Sodržnik skupaj z Franjem Rozmanom, vodjo regijske pisarne OKS-ZŠZ Ptuj, ki je pristojna za spodnje podravsko regijo obiskal občini Markovci in Destrnik.
Pri županu občine Markovci, Milanu Gabrovcu so se pogovarjali o možnosti ustanovitve športne zveze, saj v občini deluje13 športnih društev. Razmišljajo tudi o večji investiciji v  športni objekt z nogometnim stadionom z igrišči za tenis, squash,  kjer bi pod tribuno imeli tudi nočitvene kapacitete. Ta objekt bi jim omogočil poleg boljših pogojev za izvajanje športne dejavnosti tudi začetek aktivnosti na področju športnega turizma. Dogovorili so se, da bo Regijska pisarna OKS-ZŠZ ponudila občini vso potrebno pomoč pri ustanovitvi športne zveze.

V občini Markovci živi 4.147  prebivalcev; Po podatkih Ministrstva za finance nameni občina 33,35 € na prebivalca za investicije v športne objekte in 27,78 € na prebivalca za programe športa. V občini je registriranih 13 društev, ki se ukvarjajo z nogometom, konjeništvom, motošpotom in splošno vadbo. V letnem programu športa je občina letos razpisala 65.000 €.

V občini Destrnik ju je sprejela višja svetovalka, Metka Kajzer. V občini deluje eno aktivnejše športno društvo, ki goji več športnih panog in nekaj manjših društev, ki se ukvarjajo večinoma z rekreacijo. Načrtujejo tudi večjo investicijo v nogometno igrišče.
V občini Destrnik živi 2643  prebivalcev in po zadnjih podatkih Ministrstva za finance namenijo 5,54 € na prebivalca za investicije v športne objekte in 4,14 € na prebivalca za programe športa. V občini delujejo tri društva, ki se ukvarjajo s športom. V letu 2020 so v letnem programu športa razpisali 4.765,50 €.

 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji