Usposabljanje SD1

Razpis Fundacije za financiranje športnih organizacij za leto 2021

Razpis Fundacije za financiranje športnih organizacij za leto 2021
Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji objavlja Javni razpis za sofinanciranje športnih programov, razvojne dejavnosti v športu, športnih prireditev in promocije športa ter družbene in okoljske odgovornosti v športu v letu 2021 (v vrednosti 7.125.000 eur) in Javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2021, 2022 in 2023 (v vrednosti 2.375.000 EUR).
Kandidati za sredstva fundacije (v nadaljevanju: prijavitelj) prijavne obrazce OBVEZNO IZPOLNIJO preko spletne strani fundacije. Poleg oddaje prijavnega obrazca preko spletne aplikacije, MORAJO kandidati tiskano vlogo na javni razpis poslati tudi s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na naslov: Fundacija za šport, Dunajska 51, 1000 Ljubljana, najkasneje do 16.11.2020. Šteje se, da je tiskana vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vloge oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12:00 ure osebno oddana v prostorih fundacije. (v vrednosti 7.125.000 eur),
 
Spremenjen protokol sledenja stikom okuženih z novim koronavirusom SARS-CoV-2 (COVID-19)
Zaradi naraščajočega števila okužb z novim koronavirusom je epidemiološka služba NIJZ s 17. oktobrom 2020 prilagodila protokol sledenja stikom oseb s potrjeno okužbo. Skladno s spremenjenim protokolom epidemiološka služba ne bo več iskala visoko rizičnih tesnih stikov. To pomeni, da ne bo več podajala predlogov za ukrep karantene za ekipe, kot ste bili nekateri soočeni do sedaj. VEČ.

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji