Prvi podpredsednik OKS-ZŠZ, mag. Janez Sodržnik sodeloval na spletni konferenci TAFISE, AUSC in AWISA

Prvi podpredsednik OKS-ZŠZ, mag. Janez Sodržnik sodeloval na spletni konferenci TAFISE, AUSC in AWISA
Mag. Janez Sodržnik je sodeloval na spletni konferenci, ki jo je organizirala TAFISA v sodelovanju z AUSC (African union sport concil)) in AWISA (African women in sport associations).
Nosilna tema konference je bila posvečena enakim možnostim v športu za vse, sodelovanju in opolnomočenju žensk ter njihovem prevzemanju vodstvenih položajev v organizacijah športa za vse. Na konferenci je sodelovalo 180 predstavnikov športnih organizacij, pretežno iz afriških držav. S svojimi prispevki so sodelovali
  • Nonhlanhla Nzuza, višja športna direktorica za razvoj, AUSC, Kamerun
  • Carol Garoes, podpredsednica, AWISA, Namibija
  • Stanley Mutoya, izvršni direktor, regija AUSC 5, Bocvana
  • Sarah Lemgherbi, pomočnica direktorja za projekte in večje športne prireditve, Ministrstvo za mladino in šport in predsednica, AWISA regija 1, Alžirija
  • Mahmoud Lamin Jawala, regija 2 - namestnik izvršnega direktorja, nacionalni svet za šport in predsednik, regija AWISA 2, Gambija
  • Blanche Akouala, regija 3 - predsednica, Kongovske ženske v športni Afriki in predsednica, regija AWISA 3, Kongo Brazzaville
  • Delta Ward Horner, regija 4 - predsednica, Združenje žensk in športa na Sejšelih in predsednica, regija AWISA 4, Sejšeli
  • Ana Idalete Ferreira, regija 5 - podpredsednica, Združenje žensk in športa in predsednica, regija AWISA 5, Angola in
  • Keri McDonald, vodja poslovnega razvoja in projektov finančne podpore pri TAFISA, Nemčija.

Ključne ugotovitve in sklepi konference:
V Afriki živi več kot 1,26 milijarde ljudi, od tega je 41% mlajših od 15 let, od teh več kot 250 milijonov deklet, ki bi se lahko vključile v šport. Vrednote, disciplina, konkurenčnost, osredotočenost in sodelovanje, ki se jih naučijo v programih športa za vse, se lahko prenesejo na druge vidike njihovega življenja, kot so sodelovanje, opolnomočenje in vodenje. Ženske morajo sodelovati na vseh ravneh odločanja in na ta način pomembneje prispevati k razvoju družbe. Šport za vse je edinstveno gibanje z izjemno privlačnostjo in močjo. Šport za vse lahko vključuje velik del naših družbe, od otrok do odraslih - tako moških kot žensk.

Potrebno je razviti strukture, ki spodbujajo mlade ženske k prevzemanju vodstvenih položajev. Ponuditi jim je potrebno priložnosti, kjer bodo lahko svoje vizije, spretnosti in trdoživost uporabile pri reševanju najbolj kritičnih problemov na nacionalni, regionalni in mednarodni ravni. Šport za vse ponuja različne možnosti, od zdravja do razvoja in uveljavitve osnovnih človekovih pravic, ki pa žal v Afriki še vedno niso dostopne manj srečni podeželski večini, vključno z ženskami in dekleti. Udeleženci so si bili enotni, da je za uveljavitev politike enakosti spolov potrebno ponuditi programe mentorstva za krepitev vloge mladih žensk in deklet. Organizirati več usposabljanj, delavnic in seminarjev ter razvijati vodstvene sposobnosti in samozavest mladih deklet in žensk. Odpraviti je potrebno temeljne vzroke neenakosti med spoloma ter zagovarjati razvoj smernic in zakonodaje ter pri tem vključiti ministrstva za šport.

Na konferenci je bil predstavljen tudi projekt FLOT (Female leaders of tomorow) »Voditeljice športa za vse prihodnosti«, ki ponuja priložnost mladim ženskam iz Afrike in Evrope, da v sodelovanju in pod mentorstvom strokovnjakov, pridobijo znanje, spretnosti in izkušnje za uspešno delo na vodstvenih položajih v športnih organizacijah, predvsem na področju športa za vse. V Sloveniji, kot partner v projektu sodeluje Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez.

 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji