Usposabljanje SD1

Delo Fundacije za športnike v letu 2020

Delo Fundacije za športnike v letu 2020
Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez je leta 2015 ustanovil Fundacijo za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij – Ustanovo (Fundacija za športnike), ki sedaj redno deluje skladno s svojim statutom in dodeljuje sredstva – podporo mladim športnikom, ki so uspešni tako na področju športa, kot tudi izobraževanja ter prihajajo iz socialno šibkih okolij.
V letu 2019 je bil sprejet sklep Uprave, ki ga je potrdil tudi organ ustanovitelja – Izvršni odbor OKS -ZŠZ o preimenovanju ustanove v Fundacijo Miroslava Cerarja za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij.

Glavni namen delovanja Fundacije je dodelitev finančne podpore – štipendije mladim športnikom iz socialno šibkih okolij. V letu 2020 smo finančno podporo dodelili 132 mladim športnikom. Vsem njim smo pomagali, da se bodo še naprej lahko ukvarjali s športom. Finančno podporo – štipendijo podelimo na podlagi veljavnih meril in pogojev ter javno objavljenega razpisa. Sredstva za dodelitev finančne podpore – štipendij  smo pridobivali predvsem z donacijami podjetij in posameznikov ter z izvedbo posebne dobrodelne prireditve v mesecu septembru v GH Union v Ljubljani, na kateri smo zbrali 120.000 eur.
 
Fundacija za športnike je vse razpise in dokumente javno objavila na spletni strani www.olympic.si, ciljne skupine pa obveščala tudi preko digitalnih in tiskanih medijev ter ob pomoči članic OKS – nacionalnih in občinskih športnih zvez.
 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji