Certifikat Športnikom prijazno izobraževanje

Certifikat Športnikom prijazno izobraževanje
Vrhunski športniki se tudi izven izrednih situacij, kot je trenutna zaradi epidemije in pandemije korona virusa, soočajo in pomagajo s prilagojenimi možnostmi izobraževanja.
V svojih karierah kot vrhunski športniki vlagajo večino časa in energije v športni trening in tekmovanja, zato so pogosto odsotni od pedagoškega procesa na vseh stopnjah izobraževanja, kar vpliva na uspešnost pri pridobivanju izobrazbe. Pomembno je, da si športniki izobrazbo pridobijo v času, ko se tekmovalno ukvarjajo s športom. Izobraževalne institucije športnikom omogočajo prilagoditve, ki lahko olajšajo izobraževanje in pomagajo, da bodo dijaki in študentje kljub intenzivni vključenosti v vrhunski šport dosegli želeno stopnjo izobrazbe.

Certifikat Športnikom prijazno izobraževanje je certifikat za spodbudo aktivnosti na področju dvojne kariere športnikov na ravni srednješolskega izobraževanja, ter višje/visokošolske ravni izobraževanja. Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS-ZŠZ) ob podpori in s soglasjem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), na nacionalni ravni vodi različne aktivnosti, projekte in programe za podporo športnikom in njihove dvojne kariere, ki vključuje podporo pri izobraževanju in podporo pri zaposlovanju športnikov. S tem sledi usmeritvam Zakona o športu, ter Nacionalnega programa športa v RS (2014) in uresničuje strategijo OKS-ZŠZ za obdobje 2014-2023, ter njen Akcijski načrt, skladno s smernicami Evropske unije za področje dvojne kariere športnikov in usmeritvami Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK). Z inovativnimi pristopi pri procesu izobraževanja ter sistemskimi rešitvami na zakonodajnem področju država skrbi za vse šolajoče se športnike. Aktivnosti so združene v podporo Olimpijskega kariernega centra za športnike.

VEČ O CERTIFIKATU

Pregled certifikatov in in priznanj Športnikom prijazno izobraževanje

Primer certifikata
 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji