OI Pariz 2024

Tolmačenje Zakona o javnih zbiranjih v povezavi z veljavnim Odlokom o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov

Tolmačenje Zakona o javnih zbiranjih v povezavi z veljavnim Odlokom o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport nam je dne, 11. marca 2021 posredovalo pojasnilo glede obveznosti prijave športnih tekmovanj pri policiji oz. pridobitvijo dovoljenj za izvedbo t. i. športnih tekmovanj pri Upravnih enotah.
Ministrstvu za notranje zadeve oz. Direktoratu za upravne notranje zadeve je MIZŠ zastavili naslednje vprašanje:
Ali so - glede na veljavne omejitve iz Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 20/21, 25/21, 27/21 in 30/21) na področju organizacije športnih tekmovanj - organizatorji športnih tekmovanj dolžni opraviti prijavo športnega tekmovanja na način, kot to opredeljuje Zakon o javnih prireditvah?

Odgovor, ki so ga prejeli se glasi:

Na podlagi Zakona o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 64/11-upb) mora organizator prireditev (npr. športno tekmovanje) prijaviti pri pristojni policijski postaji oziroma si zanjo pridobiti dovoljenje pristojne upravne enote le v primeru, če organizira javno prireditev. Za javno prireditev se na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 4. člena Zakona o javnih zbiranjih šteje prireditev (npr. tekmovanje), pri kateri organizator z javno objavo vabi k udeležbi neimenovano število udeležencev, naj se udeležijo dogodka (tekmovanja) in pri kateri je udeležba brezpogojno ali pod določenimi pogoji (npr. z nakupom vstopnice) dovoljenja vsakomur.  

Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 20/21, 25/21, 27/21 in 30/21) prepoveduje prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih in izrecno določa, da mora organizator športnega tekmovanja zagotoviti, da so v športnem objektu ali na površinah za šport v naravi le osebe, ki so nujno potrebne za izvedbo športnega tekmovanja. Ker torej na športnih tekmovanjih prisotnost gledalcev ni dovoljena, navedenega tekmovanja na podlagi Zakona o javnih zbiranjih ne moremo šteti za javno prireditev, zato organizatorju tekmovanja ni potrebno niti prijaviti pri pristojni policijski postaji niti mu ni potrebno pridobiti dovoljenja pristojne upravne enote za izvedbo tekmovanja (prireditve).

Tudi za športna tekmovanja, ki potekajo na cesti, in ki so predvidena v času, ko je na športnih tekmovanjih z Odlokom o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 20/21, 25/21, 27/21 in 30/21) prepovedna prisotnost gledalcev, dovoljena upravne enote za izvedbo javne prireditve ni potrebno, saj tudi v tem primeru ne gre za javno prireditev. Si pa mora organizator športnega tekmovanja, ki poteka na cesti, pridobiti vsa ostala dovoljenja in soglasja, ki so potrebna za izvedbo tovrstnega tekmovanja na podlagi drugih predpisov (npr. dovoljenje za zaporo ceste, dovoljenje  za prekomerno obremenitev okolja s hrupom, če se bodo uporabljale zvočne naprave in bo hrup prekomerno obremenjeval okolje, skleniti dogovor s policijo, za spremljanje kolone tekmovalcev, če je le to potrebno ipd.).
 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji