Usposabljanje SD1

Začasne omejitve športnih programov še do 26. marca 2021

Začasne omejitve športnih programov še do 26. marca 2021
Vlada je na svoji 64. redni seji, dne 17. marca sprejela Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih in tako podaljšala veljavnost Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 20/21, 25/21, 27/21, 30/21 in 35/21). Vsebina odloka ostaja nespremenjena in zgolj podaljšuje veljavnost ukrepov do 26. marca 2021.
Podrobnejšo razlago omejitev pri izvajanju športnih programov najdete na povezavi:
 
Tekmovalni šport
 
Šport za vse

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji