Začasne omejitve športnih programov še do 26. marca 2021

Začasne omejitve športnih programov še do 26. marca 2021
Vlada je na svoji 64. redni seji, dne 17. marca sprejela Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih in tako podaljšala veljavnost Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 20/21, 25/21, 27/21, 30/21 in 35/21). Vsebina odloka ostaja nespremenjena in zgolj podaljšuje veljavnost ukrepov do 26. marca 2021.
Podrobnejšo razlago omejitev pri izvajanju športnih programov najdete na povezavi:
 
Tekmovalni šport
 
Šport za vse

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji