Usposabljanje SD1

IO OKS-ZŠZ

IO OKS-ZŠZ
Naslednja seja Izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez bo v torek, 13. aprila ob 15.00 uri v obliki spletne konference.
Predlog dnevnega reda 17. redne seje IO OKS-ZŠZ:
  •  
  • Potrditev dnevnega reda
  • Potrditev zapisnika 16. redne seje
  • Poročilo o aktivnostih:
a) Aktivnosti predsednika in generalnega sekretarja
b) Slovenske olimpijske akademije
c) Strokovnega sveta športa za vse
d) Strokovnega sveta za vrhunski šport
e) Poslovno-marketinške dejavnosti
  • Obravnava prejetih pritožb na sklepe o dodelitvi štipendij za športnike
  • Podelitev licence Olimpijski referenčni športno-medicinski center
  • Zadeve Komisij OKS – ZŠZ
  • Pravilnik Olimpijskega komite Slovenije – Združenja športnih zvez za priznavanje formalno in neformalno pridobljenih kompetenc za strokovno delo v športu na področju športne rekreacije in športa starejših
  • Pobude in predlogi
  • Razno
17. redne seje se lahko udeležite s klikom na spodnjo povezavo. Seja bo preko platforme Zoom.
https://us02web.zoom.us/j/4437142846?pwd=b3BrU0xLN0tCRFFQdndJN1NkWU5tdz09
 
Ob začetku seje bo podpis pogodbe z Mesto občino Maribor za organizacijo Olimpijskega festivala evropske mladine (OFEM) v letu 2023.
 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji