Svetovni dan fair playa in evidentiranje primerov fair play ravnanja

Svetovni dan fair playa in evidentiranje primerov fair play ravnanja
Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez v sodelovanju z Društvom športnih novinarjev Slovenije ter ob podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Fundacije za šport vodi nacionalno kampanjo za spodbujanje športnega obnašanja in športnega ravnanja.
Med pomembnimi aktivnostmi kampanje je tudi izpostavitev primerov fair play ravnanja, podeljevanje priznanj za fair play na nacionalni ravni in posredovanje predlogov za fair play ravnanje mednarodnim organizacijam.
 
Športne organizacije, izobraževalne institucije, trenerje, sodnike, športnike, športne delavce in novinarje pozivamo, da zabeležite in sporočite športno ravnanje in obnašanje ter razne primere fair playa, ki jih zaznate v vašem okolju. Primere zglednega ravnanja bomo vedno izpostavili in nagradili s priznanjem na nacionalni ravni.
 
Najbolj odmeven dogodek in primer fair playa, bo nagradilo tudi Društvo športnih novinarjev Slovenije. Izbrane primere pa bomo posredovali na razpise združenj za fair play na svetovni in evropski ravni.
 
Ob povabilu k posredovanju predlogov za fair play priznanje, vas želimo še posebej opozoriti na pobudo Svetovnega fair play združenja za vsakoletno obeležje Svetovnega dneva fair playa. Pobudo je potrdil tudi OKS – ZŠZ in se pridružil skupnim prizadevanjem za promocijo športnih in fair play vrednot. Svetovni dan fair playa bomo prvič skupaj obeležili 7. septembra 2021.
 
Predloge športnega in fair play ravnanja nam lahko pošljete po elektronski pošti na naslov ales.solar@olympic.si, ali po navadni pošti na naslov Slovenska olimpijska akademija, Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana. Predloge nam lahko pošiljate sproti, tiste, ki so za leto 2020 pa nam prosimo pošljite najkasneje do 21. maja 2021.
 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji