Usposabljanje SD1

Gradivo za 48. sejo Skupščine OKS-ZŠZ

Gradivo za 48. sejo Skupščine OKS-ZŠZ
V četrtek, 1, julija 2021, se bo ob 15. uri​ v Grand hotelu Union odvila 48. seja Skupščine Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez.


Predlog dnevnega reda:
 1. Izvolitev organov skupščine OKS-ZŠZ
 2. Potrditev dnevnega reda
 3. Poročilo verifikacijske komisije
 4. Članstvo OKS - ZŠZ
 5. Zapisnik 47. redne seje skupščine OKS – ZŠZ
 6. Etični kodeks delovanja v športu
 7. Osnutek predloga sprememb Pravil OKS - ZŠZ
 8. Poročila OKS - ZŠZ za leto 2020
 9. Letno poročilo
 10. Poročilo Nadzornega odbora
 11. Letni delovni načrt OKS - ZŠZ za leto 2021
 12. Letno poročilo SLOADO za 2020
 13. Pobude in predlogi
 14. Razno
Gradivo za skupščino je dostopno na povezavi TUKAJ.

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji