OI Pariz 2024

60 let Mednarodne olimpijske akademije

60 let Mednarodne olimpijske akademije
Na današnji dan - 16. junija 1961, je z delovanjem pričela Mednarodna olimpijska akademija, ki je raziskovalna, izobraževalna in kulturna institucija. Temeljenji namen akademije je preučevanje olimpizma in širitev olimpijskih vrednot.

Prvo zamisel za ustanovitev te institucije je davnega leta 1927 podal Pierre de Coubertin. V letu 1961 je tako nedaleč od starodavne – antične Olimpije na Peloponezu v Grčiji, zrasel nov kompleks, ki ga sedaj imenujemo Mednarodna olimpijska akademija. 

Akademija vsako leto izvaja izobraževalne programe, katerih se udeležujejo tudi predstavniki iz Slovenije. 

Glede na dostopne zapise, je bil prvi Slovenec, ki se je udeležil izobraževalnega programa v Olimpiji diplomant takratne Visoke šole za telesno kulturo v Ljubljani, Alojz Fridl iz Maribora.

Mednarodni olimpijski akademiji čestitamo za pomemben jubilej.

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji