OI Pariz 2024

Vabilo na 21. redno sejo Izvršnega odbora OKS - ZŠZ

Vabilo na 21. redno sejo Izvršnega odbora OKS - ZŠZ
V torek, 21. septembra 2021 bo na sporedu 21. redna seja Izvršnega odbora OKS - ZŠZ.

Potekala bo v prostorih Slovenskega olimpijskega izobraževalnega centra (pritličje Kristalne palače; Ameriška ulica 8 v Ljubljani).

Predlagani dnevni red je sledeč:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnikov 20. redne seje in 12. dopisne seje IO OKS – ZŠZ
3. Poročilo o aktivnostih:
a. Poročilo predsednika in generalnega sekretarja
b. Slovenske olimpijske akademije
c. Strokovnega sveta športa za vse
d. Strokovnega sveta za vrhunski šport
e. Poslovno-marketinške dejavnosti
4. Poročilo OI Tokio 2020
5. OI Peking 2022
6. Imenovanje komisije Olimpijski inštitut
7. Poročilo o prejetih pripombah članic OKS-ZŠZ na predlog Osnutka sprememb Pravil OKS-ZŠZ
8. Pobude in predlogi
9. Razno

Za udeležbo na seji je pred vstopom v prostor obvezno izpolnjevanje enega od PCT pogojev!

Gradivo za skupščino:

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji