#športajmoinberimo: kaj brati, da diši po športu?

#športajmoinberimo: kaj brati, da diši po športu?
Kako lahko spoznamo šport skozi slikanico, poučno knjigo in priročnik? Vabimo vas v novembrski izbor knjižnih priporočil, ki dišijo po športu.
 
Za mladino in odrasle

Knjigo Praktični vidiki športne psihologije je napisalo devet športnih psihologov: Katarina Barborič, Andreja Holsedl, Tina Jeromen, Tanja Kajtna, Katja Kodelja, Dubravka Martinovič, Maja Smrdu, Aleš Vičič in Blaž Zagorc. Avtorji izpostavijo pomen psihične priprave, ki je enakovredna telesni, tehnični in taktični, a pri treniranju športnikov še vedno precej  zapostavljena. Bralca popeljejo skozi osnove športne psihologije, npr. kaj je športna psihologija, kdo je športni psiholog, kakšni so standardi dela športnega psihologa, področja delovanja ( motivacija, koncentracija, motorično učenje, samozaupanje …)  ter kakšen je celostni pogled na športnika. Delo športnega psihologa je v knjigi predstavljeno s praktičnimi primeri  in prinaša zanimivo povezovanje teorije in prakse, kar daje vpogled v nujnost in smiselnost vključevanja športnih prihologov v trenažni proces. Branje knjige je zanimivo in uporabno za vse učitelje in učiteljice mladih športnikov in športnic, ne le za športne pedagoge – odgovore zakaj, bodo našli v poglavju Strokovni športni tim. Knjiga, zlasti zadnje poglavje Sodelovanje športne psihologinje s starši in trenerji,  pa je koristna tudi za starše in druge odrasle spremljevalce mladih športnikov.  Pred vsakim sklopom so na kratko predstavljeni  temeljni pojmi obravnavane vsebine, kar zagotovo prispeva k še večji uporabnosti priročnika.
»Nekoč so bili športniki zadržani do športnih psihologov, takšna drža je še prisotna, a je tistih, ki poiščejo njihovo strokovno znanje in pomoč, čedalje več. Približno sto jih je v Sloveniji takšnih, ki redno delajo s športnimi psihologi. Je pa še vedno močno zakoreninjeno v naši kulturi, češ, svoje težave moram rešiti sam. Upamo, da bomo to prepričanje spremenili. Nič ni narobe, če poiščeš pomoč, ko se na neki točki ustaviš in ne veš, kako naprej,« je povedala Tina Jeromen v intervjuju v reviji Delo (https://www.delo.si/nedelo/vedno-vec-tekmovalcev-poisce-strokovno-pomoc/)
  • Knjigo sta izdala Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani in Društvo psihologov Slovenije, Sekcija za psihologijo športa (2018, ponatis 2019).
  • Člani splošnih knjižnic si lahko knjigo izposodijo v naslednjih knjižnicah: https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/295117056
  • Kupimo jo lahko v spletni trgovini:
https://buca.si/knjigarna/umetnosti/prakticni-vidiki-sportne-psihologije/
 
Za bralce vseh starosti

Človek gora je stripovska slikanica klasičnega formata in dolžine. Pod njo sta podpisani kot avtorici besedila Séverine Gauthier in ilustracije Amélie Fléchais. Slikanica, ki jo je prevedla Katja Šaponjić, izjemno pretanjeno hkrati pripoveduje dve zgodbi; zgodbo odhajanja in zgodbo odraščanja.
Pripoved v obliki stripa prikazuje ljubezen, povezanost in zaupanje dečka in njegovega dedka o njuni veliki ljubezni do gora. V čem je vsebina knjige povezana s športom? Govori o svojevrstni osebni 'tekmi' dečka, ki se odloči poiskati najmočnejši veter, da bo pomagal dedku vzleteti na njegovo zadnje potovanje.  Dečkova pot (tekma) se konča z zmago, saj po hudih preizkušnjah in nevarnostih ter ob pomoči naključnih pomočnikov, ki jih sreča na poti, najde pravi veter, ga pripelje na kraj, kjer sta bila z dedkom dogovorjena. Dedek je medtem odšel  in to kljub obljubi, da bo dečka počakal, a mu je zapustil svoje gore. Je torej držal obljubo ali ne? Odšel je, pa vendar je bil še vedno tam.
Slikanica pred bralca položi zgodbo o jasnem cilju malega junaka, njegovi veliki  želji in radovednosti, vztrajnosti in pripravljenosti nadaljevati pot,  kljub oddaljenosti, zahtevnosti in številnim nevarnostim, ki mu na začetku (na startu) niso poznane.  Zgodba nam razpre paleto tem za pogovor: o silni moči narave, o iskanju odgovorov na vprašanja življenja, o odraščanju in pripravljenosti  za samostojno pot v neznano in o zaupanju vase. Tako kot je smrt naraven del življenja, je tudi v tej zgodbi z odraščanjem prepleteno odhajanje.
Vsebina knjige in ilustracije ponujajo izhodišče za pogovor o minljivosti, o tem kako so pomembne spodbude nekoga, ki mu zaupaš, da se odločiš in podaš na dolgo, tvegano pot v neznano. In ko je težko, ti pomaga misel na cilj, ki si ga neizmerno želiš doseči in ti pomeni vse na svetu.  
Pripravili: dr. Sabina Fras Popović, Center za spodbujanje bralne pismenosti, Mariborska knjižnica, in Nives Markun Puhan, Zavod RS za šolstvo
#športajmoinberimo je program, ki ga vodi Mariborska knjižnica v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije – združenjem športnih zvez, Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Zavodom RS za šolstvo, Javno agencijo za knjigo RS, Mestno knjižnico Ljubljana, Pionirsko – centrom za mladinsko književnost in knjižničarstvo, Združenjem splošnih knjižnic, revijo BUKLA ter projektoma Kulturni bazar in Nacionalni mesec skupnega branja. Fotografije naslovnic knjig so povzete s spletnih strani založb.

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji