Usposabljanje SD1

23. redna seja Izvršnega odbora OKS-ZŠZ

23. redna seja Izvršnega odbora OKS-ZŠZ
V torek, 18, januarja bo ob 15. uri na sporedu 23. redna seja Izvršnega odbora OKS-ZŠZ. Seja bo v Kongresnem centru Brdo pri Kranju (Predoslje 39, 4000 Kranj).

Predlagani dnevni red je sledeč:
 1. Potrditev dnevnega reda
 2. Potrditev zapisnikov 22. redne seje in 15. dopisne seje IO OKS–ZŠZ
 3. Poročilo o aktivnostih:
  1. Poročilo predsednika in generalnega sekretarja
  2. Slovenske olimpijske akademije
  3. Strokovnega sveta športa za vse
  4. Strokovnega sveta za vrhunski šport
  5. Poslovno-marketinške dejavnosti
 4. Letni program športa 2022 - mnenje
 5. Predlog podaljšanja družbene pogodbe družbe BŠP d.o.o.
 6. Imenovanje olimpijske reprezentance za nastop na OI Peking 2022
 7. Potrditev modela in razvrstitve športnih panog v razrede konkurenčnosti za potrebe razpisa Fundacije za šport za leto 2022
 8. Pritožbe na sklep o dodelitvi športne štipendije za šolsko leto 2021/2022
 9. Olimpijski inštitut – predlog ustanovitve
 10. Certifikat športnikom prijazno izobraževanje
 11. Seznam prejemnikov priznanj za vrhunske športne dosežke v letu 2021
 12. Pravila OKS-ZŠZ – informacija o nadaljnjem poteku postopka
 13. Članarine OKS-ZŠZ za leto 2022
 14. Pravilnik o odobravanju posojil
 15. Predlog zamenjave člana, predstavnika MIZŠ v Upravnem odboru Slovenske antidoping organizacije
 16. Pobude in predlogi
  1. Pobuda koordinacije županov zgornje Gorenjske glede uskladitve šolskega koledarja 2022/23 z MIZŠ v povezavi s SP nordijskem smučanju Planica 2023.
 17. Razno

Dodaten pogoj za udeležbo je izpolnjevanje enega izmed pogojev PCT.
K seji je mogoče pristopiti tudi preko spletne platforme Zoom na povezavi TUKAJ.

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji