Usposabljanje SD1

24. seja IO OKS-ZŠZ

24. seja IO OKS-ZŠZ
V torek, 15.3.2022 ob 15.00 uri bo v Slovenskem olimpijskem izobraževalnem centru, 24. redna seja Izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije.
Predlagani dnevni red je sledeč:
  • Potrditev dnevnega reda
  • Potrditev zapisnikov 23. redne seje ter 16. in 17. dopisne seje IO OKS–ZŠZ
  • Poročilo o aktivnostih:
Poročilo predsednika in generalnega sekretarja
Slovenske olimpijske akademije
Strokovnega sveta športa za vse
Strokovnega sveta za vrhunski šport
Poslovno-marketinške dejavnosti
  • Projekt za vzpostavitev Pogojev, meril in postopka za pridobitev licence za panožne športne centre
  • Imenovanje članov sveta zavoda Nacionalnega olimpijskega inštituta in predlog za v.d. direktorja
  • Združitev Fundacije Leona Štuklja in Fundacije Miroslava Cerarja
  • Terminski načrt predstavitve predloga Pravil OKS-ZŠZ po dveh regijah
  • Podpora Ukrajini
  • Pobude in predlogi
  • Razno

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji