Razpis Mini olimpijada 2022

Razpis Mini olimpijada 2022
Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez vabi športne organizacije k sodelovanju pri projektu Mini olimpijada.
Mini olimpijada je program, namenjen spodbujanju otrok k aktivnemu preživljanju prostega časa. Z njim želimo privabiti otroke med 4. in 9. letom starosti, ko je pomembno, da se spoznajo z različnimi gibalnimi vzorci. Hkrati pa projekt ponuja priložnost predstavitve lokalnih športnih klubov in društev, ki izvajajo programe športne vadbe za najmlajše. Zato organizatorje spodbujamo k temu, da na dogodek Mini olimpijada povabijo športne klube in društva iz lokalnega okolja ter skupaj z njimi oblikujejo pester program športnega dogajanja.

Zainteresirane organizacije si lahko več informacij o projektu preberete iz razpisne dokumentacije (priloga) in nam izpolnjen prijavni obrazec (priloga) pošljite na naslov bojan.jurovic@olympic.si ali Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez, Ameriška ulica 2, 1000 Ljubljana.

Razpis je odprt do petka, 25. marca 2022. 

Za vse dodatne informacije vam je na voljo Bojan Jurovič; bojan.jurovic@olympic.si M: 041 390 655.

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji